Genealogie van Cornelis Spruijt

I. Cornelis Spruijt, tr. Matgen Elbertsdr?.
Uit dit huwelijk:

II. Leendert Cornelis Spruijt, tr. N.N. NN.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Leenderts Spruijt.
2. Cornelis Leendertsz, volgt III.

III. Cornelis Leendertsz Spruijt, geb. 1588, Bouwman in de polder Cattenbroek onder geregt Linschoten, † na 1642, tr. 1e 1613 Beatrix Hendricks, geb. 1590, † na 1640; tr. 2e Montfoort 15 april 1642 Gryntge (Grietje) Willemse.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob Cornelisz Spruijt.
2. Willem Cornelisz Spruijt.
3. Theunis (Tonis) Cornelisz/Gielen Spruijt.
4. Philips Cornelisz/Gielen Spruijt.
5. Ariaantje Cornelisdr/Gielen Spruijt, tr. Hendrik Cornelisse, zn. van Cornelis Jansz.
6. Leendert Cornelisz/Gielen/Ghielen, volgt IVa.
7. Cornelia (Neeltge) Cornelisdr Spruijt, geb. Cattenbroek 1614, † na 1648, tr. 1e Montfoort 30 jan. 1635 Adriaen Cornelisz Schinkel, geb. 1610, zn. van Cornelis Ariensz en Marrigje Willems; tr. 2e Montfoort 2 juni 1648 Crijn Matheeuwsz Schinkel, † na 1691, zn. van Matthijs en N.N. N.N..
8. Wier Cornelis, volgt IVb.
9. Emmeke Cornelis Spruijt, geb. vůůr 1627, † na 1697, tr. Jasper Hollaer, geb. vůůr 1627, † Montfoort 28 aug. 1668, zn. van Jan Jansen en Mechteld Petersdr Schinckel.
10. Jannetge Cornelisdr Spruijt, geb. Mastwijk 1635, tr. 1e (ondertr. 24 mei) 1626 Hynrick (Hendrik) Cornelisse, zn. van Cornelis Jansz en Jannetge Hendriks; tr. 2e Linschoten 17 sept. 1658 Jacob Janssen Hollaer, gesch. echtg. van Crijntgen Mertens Douwer.

IVa. Leendert Cornelisz/Gielen/Ghielen Spruijt, geb. 1613, tr. Dieuwertje Jansse Stolwijk, dr. van Jan Cornelisz Jans en Jannetge Hendrikse.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Leendertsz Spruijt, tr. Linschoten 12 juli 1665 Eeghjen Andries Benschopper, dr. van Jan Andriesse Benschop; zij hertr. Geregt Linschoten 10 jan. 1675 Tonis Tijsz Holl.
2. Michiel Leendertsz, volgt Va.
3. Cornelis Leendertsen Spruijt, geb. Cattenbroek 1644.
4. Beatrix (Jaetje) Leenderts Spruijt, geb. Cattenbroek 1645, † Linschoten 20 juli 1720, tr. Linschoten 27 okt. 1668 Cornelis Gerrits van Honcop, geb. Linschoten 1645, † ald. 20 juli 1720.
5. Maria Leenderts Spruijt, geb. Cattenbroek omstr. 1647, tr. 1e Linschoten 4 juni 1669 Willem Harmensz Wijngaert, geb. Polanen; tr. 2e Linschoten 12 mei 1674 Cornelis Reijersz van Soestbergen, geb. Utrecht; tr. 3e Linschoten 27 mei 1691 Cornelis Egbertsz van der Sluis, gesch. echtg. van Merghjen Arens van der Bosch.
6. Anthonis (Thonis) Leendertsz Spruijt, geb. Linschoten omstr. 1650, tr. Linschoten 24 nov. 1678 Maria Jansse Verhoeff.

Va. Michiel Leendertsz Spruijt, geb. Cattenbroek 1642, tr. 1672 Aefje Andriesse Benschopper, dr. van Andries Jansz en gesch. echtg. van Hendrick Wieren Spruijt (IVb,3).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Michielsz Spruijt.
2. Hendrick Gielen (Michiel), volgt VIa.
3. Joannes Michielsz (Jan) Spruijt, geb. Breeveld 16 jan. 1678, tr. Fytje/Fijgje Pieterse Hogeveen.
4. Arien Michielsz, volgt VIb.
5. Henricus Spruijt, geb. Breeveld 13 nov. 1681, ged. Woerden.

VIa. Hendrick Gielen (Michiel) Spruijt, geb. Breeveeld/Woerden 17 febr. 1673, ged. Woerden 17 febr. 1673, tr. 1e Annigtie/Annichje/Crelis (Cornelisse) Verlaen, geb. Gerverskop, dr. van Cornelis Crijnen en Merritie Hendrics Schuijlenburg; tr. 2e Mijdrecht-Wilnis 4 juli 1741 Marritje (Maria) de Lange.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marritje Hendrickse Spruijt.
2. Cornelis Hendricksz Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 7 maart 1710.
3. Cornelis Hendricksz, volgt VIIa.
4. Luijt Hendricksz Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 9 juli 1712.
5. Luijt Hendricksz Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 19 nov. 1714.
6. Agatha Hendrickse Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 17 maart 1716.
7. Crelis Hendricksz Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 19 febr. 1717.
8. Joannes Hendricksz Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 12 aug. 1718.
9. Luijt Hendricksz Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 29 okt. 1719.
10. Jan Hendricksz Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 14 april 1721.
11. Aefje/Aagie Hendrickse Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 10 sept. 1722.
12. Michiel (Machiel) Hendricksz, volgt VIIb.
13. Marritie Hendrickse Spruijt, ged. Mijdrecht 24 sept. 1724.
14. Stijntje Hendrickse Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 13 juni 1726.
15. Grietje Hendrickse Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 25 sept. 1729.
16. Fietje Hendrickse Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 29 aug. 1731, tr. 1e Vinkeveen 3 febr. 1767 Gijsbert (Gijs) Jongejan; tr. 2e Vinkeveen 15 nov. 1791 Adrianus Sijmense Hogenheuvel, ged. Vinkeveen 17 okt. 1732, zn. van Adrianus Sijmense en Anna Biesemans en gesch. echtg. van Anna Biesemans.
Uit het tweede huwelijk:
17. Maria Hendriksse Spruijt, ged. Vinkeveen 28 okt. 1736, tr. Abcoude-Proosdij 19 jan. 1768 Elbertus Jansse Verbij, ged. Vinkeveen 28 okt. 1736, zn. van Jan en Maria Hendrikse Boetekees en gesch. echtg. van Marritje Boef.
18. Anna Hendriksse Spruijt, ged. Waveren 4 nov. 1743.
19. Agatha Hendriksse Spruijt, ged. Vinkeveen 22 febr. 1746.
20. Johanna (Antje-Ante-Anna) Spruijt, geb. Demmerik 29 aug. 1780, † Vinkeveen en Waverveen 18 sept. 1852, tr. Vinkeveen 8 jan. 1805 Gerardus (Gerrit) Liesveld, geb. 1777, † Waverveen 12 okt. 1832, zn. van Cornelis en Marijtje Zuyderwijk.

VIIa. Cornelis Hendricksz Spruijt, geb. 1 mei 1711, ged. Mijdrecht-Wilnis 8 juni 1711, tr. Geregt Mijdrecht 6 febr. 1737 Marritje Dirksse (den Ouwe Gloor(Gloer)) den Ouwe Gloor, ged. Abcoude 21 okt. 1705, dr. van Dirk Elbertsz den Ouden en Stijntje Tijmen Thijmens de Langh; zij hertr. Mijdrecht 18 jan. 1757 Teunis Jansz Schouten.
Uit dit huwelijk:
1. Michael/Machiel Cornelisse, volgt VIIIa.
2. Cornelis Spruijt, ged. Mijdrecht 18 april 1741.
3. Theodorus Spruijt, ged. Mijdrecht 15 april 1742.
4. Dirk Spruijt, ged. 8 juni 1743.
5. Cornelis Spruijt, ged. Mijdrecht sept. 1744.
6. Johannes Spruijt, ged. Mijdrecht 29 nov. 1745.
7. Hendrik Cornelisse, volgt VIIIb.
8. Anna Spruijt, ged. Mijdrecht 15 sept. 1748.
9. Michael Spruijt, ged. Mijdrecht 20 maart 1749.
10. Cornelis Spruijt, ged. Mijdrecht 8 mei 1753.

VIIIa. Michael/Machiel Cornelisse Spruijt, ged. Mijdrecht 20 maart 1740, † Vinkeveen 31 okt. 1804, tr. Vinkeveen 15 jan. 1765 Antje Jansse van Koert/Coert/Court, ged. Vinkeveen 5 aug. 1744, † Abcoude-Proosdij en Aasdom 12 okt. 1817, begr. Vinkeveen 18 okt. 1817, dr. van Jan Harmensz van Koert en Maria Janse Baak.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Machielse (Jan), volgt IXa.
2. Catharina Machielse Spruijt, ged. Vinkeveen 24 juni 1766.
3. Margarithe Machielse Spruijt, ged. Vinkeveen 11 juli 1767.
4. Corneli(u)s Machielse, volgt IXb.
5. Maria Machielse Spruijt, ged. Proosdij 2 jan. 1771.
6. Antonia Machielse Spruijt, geb. Proosdij, ged. Waveren 29 juni 1772.
7. Anna Chielsdr (Antje) Spruijt, ged. Waveren 14 okt. 1773, † Vinkeveen en Waverveen 30 juni 1847, tr. Vinkeveen 5 febr. 1793 Joannes Reijerse (Jan) Kok, ged. Vinkeveen 7 juli 1767, † ald. 5 maart 1839, zn. van Reijer Jan en Maria Willems Schuijlenburg.
8. Catharina Machielse Spruijt, ged. Vinkeveen 17 april 1775.
9. Catharina Spruijt, ged. Vinkeveen 29 sept. 1776, tr. Vinkeveen 5 mei 1830 Nicolaus Kok, geb. Vinkeveen 1781, zn. van Reijer en Maria Schuilenburg.
10. Catharina (Trijntje) Spruijt, geb. 1779, † Abcoude-Proosdij 29 aug. 1843, tr. 1e Demmerik 26 juni (kerkelijk Vinkeveen 12 juli) 1797 Joannes (Jan - Jean) Boef, geb. 3 juli 1763, † Oudhuizen 8 sept. 1825; tr. 2e Vinkeveen 5 mei 1830 Nicolaas-Nicolaus (Klaas) Kok, geb. Vinkeveen, ged. Waveren 8 okt. 1780, † Laagnieuwkoop 30 dec. 1838, zn. van Jan Reijer en Maria Schuilenburg en gesch. echtg. van Aaltje Samson.
11. Maria Spruijt, ged. 30 aug. 1779.
12. Jacoba (Jaapje) Spruijt, geb. 14 dec. 1780, † Abcoude-Proosdij 14 maart 1826, tr. Vinkeveen 18 jan. 1804 Wilhelmus (Willem) Bosdam, geb. 1779, † Abcoude-Proosdij 5 mei 1853, zn. van Jacob en Apolonia Kok.
13. Joanna Spruijt, geb. 30 maart 1784.
14. Jacobus - Jakobus, volgt IXc.

IXa. Joannes Machielse (Jan) Spruijt, ged. Vinkeveen 11 mei 1765, † Abcoude-Proosdij 3 febr. 1843, tr. Johanna (Anna) van ’t Nederend, geb. 1778, † Vinkeveen en Waverveen 25 juni 1848, dr. van Cornelis en Meintje van der Donk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Spruijt.
2. Willemijntje - Mijntje - Willemina Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 18 dec. 1811, † Mijdrecht 24 jan. 1860, tr. Mijdrecht 13 mei 1857 Joannes (Jan) Groenendijk, geb. Uithoorn 1804, Arbeider, † Mijdrecht 6 april 1870, zn. van Cornelis en Matje van der Hoorn.
3. Machiel Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 30 maart 1814.
4. Antje Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 16 maart 1816.
5. Antje Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 1819, † ald. 31 aug. 1840.
6. Jan Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 20 april 1819, † ald. 21 april 1819.
7. Jan Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij en Aasdom 20 april 1819, † Abcoude-Proosdij 31 aug. 1840.

IXb. Corneli(u)s Machielse Spruijt, ged. Vinkeveen 3 febr. 1769, † Vinkeveen en Waverveen 10 febr. 1854, tr. Vinkeveen (R.K.Kerk te Waverveen 18 jan. 1803 Nicolaas (Klazina) (Klaasje) Bosdam, geb. Wilnis 1766, † Vinkeveen en Waverveen 13 sept. 1856.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Spruijt, ged. Waverveen 2 nov. 1803, † Vinkeveen en Waverveen 30 maart 1850, tr. Waverveen 5 april 1826 Gerrit Aarsman, ged. Uithoorn 3 okt. 1802, zn. van Dirk en Anna Hemelaar.
2. Johanna - Anna Spruijt, geb. Waverveen 9 april 1806, † Wilnis 30 maart 1899, tr. Waverveen 11 april 1833 Lauwrens - Louwrens - Louw de Koning, geb. Mijdrcht 12 mei 1806, ged. Mijdrecht 12 mei 1806, Veenman, † Wilnis 10 mei 1895, zn. van Hein en Geertje Braverwijk.
3. Anna Spruijt, geb. Waverveen 9 april 1806, tr. Oud-Beijerland 27 april 1848 Theodorus Puts, geb. Beegden 1792, zn. van Theodorus en Henrica Leters en gesch. echtg. van Catharina Elizabeth Tocking.
4. Willem, volgt Xa.
5. Machiel Spruit, geb. Waverveen 8 dec. 1812, † ald. 18 dec. 1839.

Xa. Willem Spruijt, geb. Waverveen 5 aug. 1811, Arbeider, † Vinkeveen en Waverveen 26 febr. 1860, tr. Vinkeveen en Waverveen 6 mei 1843 Gerritje van der Aar, geb. 1820, † Vinkeveen en Waverveen 30 juni 1859, dr. van Pleuntje - Apolonia van der Aar.
Uit dit huwelijk:
1. MichaŽl, volgt XIa.
2. Pleuntje Spruijt, geb. Waverveen 8 april 1845, † Vinkeveen en Waverveen 5 juli 1847.
3. Klazina Spruijt, geb. Vinkeveen 25 april 1846.
4. Appolonia Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 7 okt. 1847, tr. Vinkeveen en Waverveen 20 mei 1870 Jacobus Willener, geb. Nieuwer-Amstel 1817, zn. van Martinus en Catharina Nederstigt.
5. Theodorus Spruijt, geb. Waverveen 10 juni 1849, † Vinkeveen en Waverveen 4 sept. 1849.
6. Theodorus Spruijt, geb. Waverveen 10 juli 1850.
7. Maria Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 28 febr. 1852, † ald. 24 juni 1939, tr. Hendricus Jacobus Kok.
8. Adriana Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 20 okt. 1853, † ald. 12 april 1857.
9. Cornelis Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 9 juni 1855, † ald. 4 mei 1857.
10. Anna Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 13 maart 1857, † ald. 20 nov. 1859.
11. Cornelis Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 27 jan. 1859, † ald. 28 aug. 1859.

XIa. MichaŽl Spruijt, geb. Vinkeveen 23 febr. 1844, Koopman, † Utrecht 31 okt. 1930, tr. Utrecht 2 okt. 1872 Jacoba Vernooij, geb. Utrecht 1850, † ald. 15 dec. 1930, dr. van Cornelis en Elisabeth Remkes.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt XIIa.
2. Elisabeth Spruijt, geb. Utrecht 6 juni 1880.
3. Cornelis Spruijt, geb. Utrecht 25 juni 1882, † ald. 12 nov. 1882.
4. Gerarda Spruijt, geb. Utrecht 30 sept. 1884, † ald. 13 juni 1885.
5. Maria Jacoba Hendrica Spruijt, geb. Utrecht 26 april 1886, † ald. 20 aug. 1886.
6. Hendrica Spruijt, geb. Utrecht mei 1886, † ald. 20 aug. 1886.
7. Cornelis Johannes, volgt XIIb.

XIIa. Willem Spruijt, geb. Utrecht 1873, † ald. 12 sept. 1935, tr. Utrecht 12 nov. 1895 Geertruida Stoep, geb. Zeist 12 mei 1858, † Utrecht 24 mei 1933, dr. van Johann Franz Heinrich en Jacoba Verhoeff en gesch. echtg. van Hermanus Felix.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Clasina Spruijt, geb. Utrecht 16 okt. 1896, † ald. 10 okt. 1898.

XIIb. Cornelis Johannes Spruijt, geb. Utrecht 19 mei 1887, tr. Utrecht 30 juli 1914 Maria Gerarda Denters, geb. Utrecht 13 okt. 1889, dr. van Gerrit en Helena Maria Kraan.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Helena Maria (Coby) Spruijt, geb. Amsterdam 28 mei 1915, † Ermelo 9 juni 2002.
2. Gerardus MichaŽl Cornelis (Gerard) Spruijt, geb. Amsterdam 30 okt. 1916, † Maarssen 23 aug. 1990, tr. Utrecht 12 jan. 1944 Sophia Cathriena Theodora (Fieke) Siskens, geb. Zutphen 25 juni 1920, † Maarssen 19 maart 2002.

IXc. Jacobus - Jakobus Spruijt, geb. Vinkeveen 22 juni 1787, Bouwman, † Vinkeveen en Waverveen 18 aug. 1859, tr. Vinkeveen 29 april (kerkelijk 1 mei) 1814 Maria van der Kroon, geb. Vinkeveen 1793, † Vinkeveen en Waverveen 20 mei 1849, dr. van Dirk en Gerrigje Griffioen.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Spruijt, geb. Vinkeveen 13 dec. 1814, † ald. 14 dec. 1814.
2. Antje Spruijt, geb. Vinkeveen 7 dec. 1815, † ald. 7 jan. 1816.
3. Machiel Spruijt, geb. Vinkeveen 23 dec. 1816, † ald. 17 juni 1820.
4. Maria Spruijt, geb. Vinkeveen 14 maart 1818, † ald. 4 april 1819.
5. Dirk Spruijt, geb. Vinkeveen 9 febr. 1820, † ald. 5 maart 1820.
6. Michiel Spruijt, geb. Oudhuizen 13 juni 1822, † ald. 24 sept. 1822.
7. Dirk Spruijt, geb. Oudhuizen 26 okt. 1823.
8. Theodorus Spruijt, geb. Oudhuizen 1824, † ald. 22 mei 1829.
9. Machiel Spruijt, geb. Oudhuizen 6 febr. 1825, † ald. 26 febr. 1825.
10. Machiel Spruijt, geb. Oudhuizen 31 mei 1826, † ald. 1 dec. 1826.
11. Anna Spruijt, geb. Oudhuizen 11 maart 1829, † Vinkeveen en Waverveen 7 aug. 1859, tr. Vinkeveen en Waverveen 16 febr. 1857 Johannes Jacobus Aarsman, geb. Abcoude-Proosdij 1814, † Vinkeveen en Waverveen 9 dec. 1859, zn. van Jan.
12. Gerrarda Spruijt, geb. Vinkeveen 1 juli 1830, † ald. 1 aug. 1830.

VIIIb. Hendrik Cornelisse Spruijt, ged. Mijdrecht 14 jan. 1747, † Vinkeveen 13 febr. 1818, tr. Vinkeveen 15 okt. 1776 Neeltje Jansse Stolwijk, geb. Portengen 1740, ged. Teckop 15 juli 1740, begr. Vinkeveen 6 nov. 1808, dr. van Jan Claasz en Neeltje Harmense Broer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrikse Spruijt, geb. Proosdij, ged. Vinkeveen 27 dec. 1776.
2. Johanna Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 1777, † ald. 18 sept. 1852.
3. Jo(h)annes (Jan), volgt IXd.
4. Cornelia (Neeltje) Spruijt, geb. Demmerik 15 jan. 1785, † Vinkeveen 31 aug. 1827, tr. (kerkelijk Vinkeveen 6) jan. 1807 Willem Liesveld, geb. Mijdrecht 7 dec. 1782, † Vinkeveen 29 okt. 1839, zn. van Cornelis en Marretje Zuijderwijk.
5. Maria Spruijt, geb. Vinkeveen 22 mei 1789, † Abcoude 18 juli 1816, tr. Vinkeveen 6 jan. 1816 Cornelis Krook, geb. Zevenhoven 21 juli 1787, † Vinkeveen 16 juli 1866, zn. van Hermanus (Manis) en Jacoba van Z(e)ijl.
6. Willemijntje (Wilhelmina - Willempje) Spruijt, geb. Demmerik 30 dec. 1793, ged. Vinkeveen 30 dec. 1793, † Abcoude-Proosdij 11 aug. 1852, tr. Vinkeveen 25 april 1816 Johannes (Jan) Verbij, geb. Abcoude-Proosdij 1793, † ald. 19 april 1856, zn. van Hendrik Voorbij en Petronella Meijer.

IXd. Jo(h)annes (Jan) Spruijt, geb. Vinkeveen 25 okt. 1778, Veehouder, † Vinkeveen en Waverveen 20 febr. 1845, tr. Vinkeveen 29 nov. 1803 Margaretha (Grietje) Lie(s)zemeijer, geb. Vinkeveen 1785, † Vinkeveen en Waverveen 4 juli 1860, dr. van Jan Liesemeijer en Neeltje Jansse Bakker; zij hertr. Vinkeveen 25 mei 1813 Willem Ekerschot.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Henricus Spruijt, geb. Vinkeveen 1800, † Haarzuilens 17 jan. 1897.
2. Cornelius Spruijt, geb. Demmerik 12 febr. 1804, † Vinkeveen 13 nov. 1811.
3. Henricus (Hendrik), volgt Xb.
4. Jean (Jan) Spruijt, geb. Vinkeveen 9 dec. 1806, † ald. 6 sept. 1813.
5. Neeltje Spruijt, geb. Vinkeveen 1808, † ald. 27 april 1815.
6. Henricus Spruyt, geb. Vinkeveen 1809.
7. Cornelia - Neeltje Spruijt, geb. Demmerik 14 febr. 1809, † Vinkeveen 27 april 1815.
8. Cornelia Spruijt, geb. Demmerik 2 sept. 1810, † ald. 19 mei 1811.
9. Cornelia Spruijt, geb. Demmerik 22 nov. 1812, † Vinkeveen en Waverveen 13 juli 1849, tr. 1e Vinkeveen en Waverveen 30 jan. 1838 Joanne(i)s (Jan) Wergers, geb. Tubbergen 15 okt. 1802, † Vinkeveen en Waverveen 6 april 1845, zn. van Joannes en Aleidis Kuiphuis - Kuiper(s); tr. 2e Vinkeveen en Waverveen 13 febr. 1846 Albertus Willem (Albert) Vermeij, ged. Noorden 6 okt. 1816, Veenman - Veehouder - Schipper, zn. van Johannis en Maria Bosland.
10. Johannes (Jan) Spruijt, geb. Vinkeveen 23 maart 1815, † Vinkeveen en Waverveen 5 jan. 1891, tr. Vinkeveen en Waverveen 2 jan. 1850 Gijsje van der Wal, geb. Abcoude 1819, † Vinkeveen en Waverveen 11 nov. 1903, dr. van Jacob en Antje Boom.
11. Kornelis Spruijt, geb. Vinkeveen 4 dec. 1817, † ald. 28 juli 1826.
12. Dirk Spruijt, geb. Vinkeveen 9 juli 1820, tr. Vinkeveen en Waverveen 27 april 1846 Dirkje van Breukelen, geb. Maarssen 1825, dr. van Gijsbert en Geertruij Bos.
13. Theodorus Spruiy, geb. 1821, † Breukelen-Nijenrode 11 juni 1874, tr. Theodora van Breukelen.
14. Hermanus, volgt Xc.
15. Cornelia (Nelida) Spruijt, geb. Vinkeveen 16 nov. 1824, † ald. 11 mei 1829.
16. Kornelis Spruijt, geb. Vinkeveen 26 okt. 1826, † ald. 19 jan. 1833.

Xb. Henricus (Hendrik) Spruijt - Spruyt, geb. Vinkeveen 27 febr. 1805, Veehouder, † Vinkeveen en Waverveen 28 nov. 1875, tr. 1e Vinkeveen 25 april 1837 Anna van Beek, geb. Nieuwer-Amstel 1809, dr. van Evert en Hendrika Schoordijk; tr. 2e Ouder-Amstel 21 aug. 1844 Johanna (Anna) van Beek, geb. Nieuwer-Amstel 1820, dr. van Evert en Grietje Stein; tr. 3e Ouder-Amstel 19 nov. 1851 Alida (Aaltje) Donicie, geb. Vinkeveen 27 aug. 1817, † Vinkeveen en Waverveen vůůr 1875, dr. van Cornelis en Annigje Kraaijpoel.
Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIb.
2. Everhardus, volgt XIc.
Uit het derde huwelijk:
3. Cornelis Spruijt, geb. Ouder-Amstel 1854, † Vinkeveen en Waverveen 10 okt. 1873.
4. Jacobus, volgt XId.
5. Johannes Spruijt, geb. Ouder-Amstel 1859, † Abcoude-Proosdij 8 juli 1894.

XIb. Cornelis Spruijt, geb. Ouder-Amstel 1845, † Vinkeveen en Waverveen 30 nov. 1913, tr. Vinkeveen en Waverveen 22 nov. 1878 Aaltje (Alida) van Veen, geb. Mijdrecht 19 sept. 1854, † Vinkeveen en Waverveen 29 maart 1906, dr. van Reinier en Marijtje van Dam.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 12 juni 1880, † ald. 24 okt. 1882.
2. Reinierus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 16 maart 1882, tr. 21 febr. 1919 Catharina Bosman, geb. Vinkeveen en Waverveen 1881, dr. van Jacobus en Anna van der Zon.
3. Johanna Marie Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 16 juni 1883, tr. Vinkeveen en Waverveen 23 jan. 1914 Johannes Anthonius Weerden, geb. Vinkeveen en Waverveen 1885, zn. van Cornelis en Maria van der Louw.
4. Maria Hendrika Spruyt, geb. Vinkeveen en Waverveen 10 mei 1885, tr. Vinkeveen en Waverveen 24 jan. 1919 Hendrikus Antonius Houweling, geb. Mijdrecht 1882, zn. van Hermanus en Margrieta Wahlen.
5. Hendrikus Gijsbertus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 30 mei 1887, † ald. 16 dec. 1908.
6. Johannes, volgt XIIc.
7. Gijsberta Spruyt, geb. Vinkeveen en Waverveen 7 sept. 1890, tr. Vinkeveen en Waverveen 2 febr. 1917 Johannes Cornelis de Wit, geb. Vinkeveen en Waverveen 24 febr. 1895, zn. van Antonie Wit en Johanna van Es.
8. Cornelis Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 11 nov. 1892, † ald. 18 juni 1893.
9. Cornelis, volgt XIId.
10. Jacobus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 29 jan. 1898, † ald. 31 maart 1926, tr. Vinkeveen en Waverveen 19 sept. 1924 Anna Vermeent, geb. Oudenrijn 19 aug. 1897, dr. van Johannes en Gerrigje de Wit.
11. Everardus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 4 april 1900, † ald. 31 maart 1927.

XIIc. Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen 17 maart 1889, Arbeider, † Vinkeveen 4 jan. 1957, tr. Ter Aar 26 jan. 1917 Johanna Maria Valentijn, geb. Ter Aar 8 maart 1885, † Elsendorp 4 maart 1969, dr. van Petrus Adrianus en Johanna Christina Kessel.
Uit dit huwelijk:
Levenloos kind, geb. Vinkeveen en Waverveen 26 maart 1921.

XIId. Cornelis Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 11 febr. 1896, † 1 jan. 1970, tr. Vinkeveen en Waverveen 26 jan. 1923 Emerentia Aarsman, geb. Vinkeveen en Waverveen 20 sept. 1901, † 1 jan. 1970, dr. van Nicolaas en Cornelia de Kruijf.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Spruijt.
2. Gijsberta Spruijt.
3. Cornelis Maria Spruijt.

XIc. Everhardus Spruijt, geb. Ouder-Amstel 14 mei 1849, Boerenknecht, † Amsterdam 12 juli 1903, tr. Ouder-Amstel 24 april 1878 Johanna Stigter, geb. Ouder-Amstel 1856, † Vinkeveen en Waverveen 13 nov. 1944, dr. van Hendrik en Maria van Heumen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 21 mei 1880, tr. Abcoude-Proosdij 21 mei 1903 Pieter Heemskerk, geb. Ouder-Amstel 1868, zn. van Theodorus en Maria van Breemen.
2. Hendricus Everardus, volgt XIIe.
3. Maria Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 23 juni 1883, † ald. 10 juli 1883.
4. Maria Spruijt, geb. Ouder-Amstel 21 sept. 1884, † ald. na 1925, tr. Vinkeveen 14 juni 1912 Cornelis Hendricus van der Linden, geb. Vinkeveen 17 nov. 1873, † Utrecht 14 maart 1949, zn. van Johannes en Cornelia - Maria Pouw.

XIIe. Hendricus Everardus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 14 mei 1882, tr. Vinkeveen en Waverveen 8 jan. 1909 Catharina Maria Wilhelmina Voorbij, geb. Vinkeveen en Waverveen 1887, dr. van Johannes en Elisabet Kreijling.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Spruijt, geb. febr. 1920, † Vinkeveen en Waverveen 5 jan. 1921.
2. Hendrica Catharina Spruijt.

XId. Jacobus Spruijt, geb. Ouder-Amstel 1855, † Vinkeveen en Waverveen 27 dec. 1897, tr. Wilnis 9 mei 1884 Cornelia Jongeneel, geb. Wilnis 15 jan. 1854, † Vinkeveen en Waverveen 29 april 1923, dr. van Gerrit en Cornelia de Koning.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Hermanus, volgt XIIf.
2. Clazina Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 1886, † ald. 27 maart 1893.
3. Anna Cornelia Spruijt, geb. Vinkeveen 11 aug. 1886, † Vinkeveen en Waverveen 5 maart 1908.
4. Alida Clazina Spruijt, geb. Vinkeveen 29 okt. 1887.
5. Gerrit - Gerardus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 13 juni 1889, † ald. 2 april 1904.
6. Cornelis Jozephus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 5 maart 1892, † ald. 10 dec. 1892.
7. Cornelis Jozephus Spruijt, geb. Vinkeveen 4 febr. 1894.
8. Alida Clazina Spruijt, geb. Vinkeveen 26 dec. 1895.

XIIf. Hendricus Hermanus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 27 febr. 1885, tr. Vinkeveen en Waverveen 24 dec. 1913 Johanna Haak, geb. Amsterdam 18 nov. 1882, † Vinkeveen en Waverveen 15 dec. 1948, dr. van Dirk en Johanna Veenhof.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Jozef Spruijt, geb. maart 1922, † Vinkeveen en Waverveen 23 juli 1922.
2. Theodorus Jozef Spruijt, geb. 1923, † Vinkeveen en Waverveen 14 dec. 1924.

Xc. Hermanus Spruijt, geb. Vinkeveen 8 juni 1822, † Vinkeveen en Waverveen 5 mei 1880, tr. Vinkeveen 23 april 1849 Johanna (Annigje) (Annetje) (Jannetje) van Zwieten, geb. Vinkeveen 8 febr. 1825, † ald. 18 okt. 1888, dr. van Pieter Zwieten en Meinsje van Heeringen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 12 febr. 1850, † ald. 9 april 1850.
2. Willemijntje Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 25 juni 1851, † ald. 5 sept. 1851.
3. Margaretha Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 8 febr. 1853, † ald. 29 juli 1853.
4. Willemijntje Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 16 aug. 1854, † ald. 18 dec. 1854.
5. Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 16 sept. 1855, † ald. 29 okt. 1859.
6. Petrus, volgt XIe.
7. Johannes, volgt XIf.
8. Johannes, volgt XIg.
9. Levenloze dochter, geb. Vinkeveen en Waverveen 20 dec. 1861.
10. Gerardus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 2 nov. 1863, † ald. 14 nov. 1863.
11. Margaretha Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 5 okt. 1865, † ald. 27 dec. 1870.

XIe. Petrus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 8 febr. 1857, † ald. 28 april 1929, tr. Harmelen 9 nov. 1888 Johanna Maria Francisca van Miltenburg, geb. Harmelen 3 sept. 1866, † Vinkeveen en Waverveen 8 sept. 1939, dr. van Joannes Antonius en Cornelia van den Ham.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Cornelia Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 31 jan. 1891, † ald. 11 aug. 1950, tr. Vinkeveen en Waverveen 3 mei 1912 Jacob van der Weijden, geb. Nieuwkoop 17 mei 1880, † na 1950, zn. van Bernardus en Hillegonda Hofman.
2. Cornelia Margaretha Maria Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 13 mei 1892, tr. Vinkeveen en Waverveen 23 april 1926 Adrianus Johannes Versteeg, geb. Haarzuilens 6 dec. 1888, zn. van Johannes en Gijsbertje Hilhorst.
3. Hermanus Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen 13 sept. 1893.
4. Johannes Hendricus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 11 okt. 1895.
5. Petrus Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 21 sept. 1897, tr. Maarssen 20 mei 1927 Anna Maria Ros, geb. Maarssen 1907, dr. van Carolus en Johanna Apolonia Loozer.
6. Johannes Hendricus Spruijt, geb. Vnkeveen 21 sept. 1897, † Vinkeveen 3 juni 1899.

XIf. Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 11 nov. 1858, † Helden (Limburg) 20 nov. 1913, tr. Vinkeveen en Waverveen 25 april 1884 Clazina (Klazina) Wilhelmina van Blokland, geb. Vinkeveen 1861, dr. van Gerrit en Geertruida Bosman.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Johanna Spruijt.
2. Hermanus Gerardus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 4 nov. 1858, † 23 sept. 1983, tr. Gertrudis van Bergen, geb. Helden (Limburg) 2 juni 1896, † Amsterdam 7 nov. 1959.
3. Margaretha Anna Spruijt, geb. Ouder-Amstel 20 maart 1885, tr. Amsterdam 25 juni 1908 Johannes Petrus Hoven, geb. ’s-Hertogenbosch 11 okt. 1881, Brievenbesteller, zn. van Joannes Arnoldus en Everdina Veldeckers.
4. Anna Margaretha Spruijt, geb. Ouder-Amstel 19 april 1887, tr. Vinkeveen en Waverveen 8 april 1921 Arnoldus Jozef Janmaat, geb. Vinkeveen en Waverveen 1879, zn. van Adrianus en Cornelia Goes.
5. Johanna Catharina Spruijt, geb. Vinkeveen 3 sept. 1888, † Vinkeveen en Waverveen 6 nov. 1888.
6. Hermanus Gerardus Spruijt, geb. Vinkeveen 27 april 1890.
7. Levenloze zoon, geb. Vinkeveen en Waverveen 7 juni 1891.
8. Gerardus Hermanus, volgt XIIg.
9. Cornelia Johanna Spruijt, geb. Vinkeveen 13 mei 1894, † Vinkeveen en Waverveen 27 mei 1894.
10. Petrus Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen 21 okt. 1896, † Vinkeveen en Waverveen 10 nov. 1896.
11. Gijsbertus Adrianus Spruijt, geb. Vinkeveen 16 mei 1898.

XIIg. Gerardus Hermanus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 13 dec. 1892, tr. Dirkje Harmke Schipper, geb. Capelle (Noord-Brabant) 13 juli 1890, dr. van Pieter en Wobbina Alsema.
Uit dit huwelijk:
1. Wobbina Petronella Spruijt.
2. Gerardus Johannes, volgt XIIIa.

XIIIa. Gerardus Johannes Spruijt, geb. Hilversum 8 nov. 1922, † ald. 5 mei 1995, tr. Helena Theodora.
Uit dit huwelijk:

XIV. Ido Spruijt, tr. Anna Henriete Maria Kool.
Uit dit huwelijk:
1. Jelle Martijn Spruijt.
2. Sjoerd Bastiaan Spruijt.

XIg. Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 26 jan. 1860, † ald. 15 aug. 1932, tr. Vinkeveen en Waverveen 29 april 1887 Anthonia Geertruida (Gerarda) van Weerdenburg, geb. Vinkeveen en Waverveen 16 juni 1867, † ald. 14 febr. 1947, dr. van Johannes en Cornelia Maria van Rijn.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Spruijt, geb. Vinkeveen 22 maart 1889, † Vinkeveen en Waverveen 28 nov. 1932, tr. Vinkeveen 10 mei 1918 Johannes Gerardus Kok, geb. Vinkeveen 12 dec. 1891, zn. van Anthonius Johannes en Antje - Anna Miltenburg.
2. Hermanus Johannes, volgt XIIh.
3. Johannes Hermanus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 15 sept. 1892.
4. Petrus Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen 13 jan. 1894.
5. Johannes Gerardus Spruijt, geb. Vinkeveen 13 mei 1896.
6. Maria Anna Antonia Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 1907, † Utrecht 7 sept. 1949, tr. Vinkeveen en Waverveen 27 april 1928 Johannes Wilhelmus Miltenburg, geb. Weesperkarspel 15 febr. 1893, zn. van Gerardus en Catharina Theodora Snoek.

XIIh. Hermanus Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen 10 sept. 1890, tr. Jutphaas 11 okt. 1928 Theodora Antonia Versteeg, geb. Jutphaas 1904, dr. van Willem en Hendrika Cornelia Ebskamp.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Antonia Maria Spruijt, geb. 3 mei 1929, † Utrecht 6 mei 1929.
2. Levenloze dochter, geb. Vinkeveen en Waverveen 28 mei 1930.
3. Hermanus Johannes Spruijt.
4. Cornelia Anna Spruijt.
5. Anna Maria Spruijt.

VIIb. Michiel (Machiel) Hendricksz Spruijt, ged. Mijdrecht-Wilnis 10 sept. 1722, begr. Nederhorst den Berg 14 dec. 1779, tr. 1e Nederhorst den Berg 8 april 1755 Lijsje Schouten, † Ankeveen 14 juli 1764; tr. 2e Nederhorst den Berg 17 mei 1768 Trijntje Cnelis/Cnelisse den Hooglander, † Nederhorst den Berg 2 febr. 1782, dr. van Jaen en Gijsbertje van Eijden.
Uit het tweede huwelijk:
1. Hendrikus Spruijt, ged. Nederhorst den Berg 19 maart 1770.
2. Hendricus (Hendrik - Henri), volgt VIIIc.
3. Nicolaas (Klaasje) (Claasje) Spruijt, ged. Nederhorst den Berg 5 okt. 1771, † ald. 13 maart 1825, tr. Nederhorst den Berg 4 juni 1800 Barend Thomasse(n), † 13 jan. 1875.
4. Cornelis Spruijt, ged. Nederhorst den Berg 12 okt. 1773, Boerenknegt, tr. Nieuwer-Amstel 28 febr. 1813 Maria de Buter, ged. Abcoude 8 dec. 1766, Boerin, dr. van Gerrit en Elisabeth (Fijtje) de Graaf en gesch. echtg. van Gerrit Rossenberg.
5. Beatrix Spruijt, ged. Nederhorst den Berg 8 sept. 1775, begr. ald. 21 juli 1791.

VIIIc. Hendricus (Hendrik - Henri) Spruijt, ged. Nederhorst den Berg 23 maart 1770, Boer - Veehouder - Werkman, † Nederhorst den Berg 30 sept. 1840, tr. 1e Nederhorst den Berg 29 april 1800 Anna/Antje Willemse de Haan, geb. Bullewijk 1774, Dienstmeid, † Nederhorst den Berg 6 okt. 1811; tr. 2e Nederhorst den Berg 3 mei 1812 Hendrikje - Hendrika van (den) Issel - Nissel - Gisselt, geb. 1785, Dienstmeid, † Nederhorst den Berg 2 jan. 1813, dr. van Jean den Hooglander en Eijden van Gijsbertje; tr. 3e Nederhorst den Berg 24 april 1814 Gerarda Mulder(s), geb. Nigtevecht, ged. Nederhorst den Berg 3 maart 1777, † ald. 22 febr. 1858, dr. van Jan Willem Mulders en Elbertje Lammens Pronk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia (Antje) Spruijt, ged. Nederhorst den Berg 1 juni 1801, † ald. 16 maart 1847.
2. Catharina (Trijntje) Spruijt, ged. Nederhorst den Berg 26 april 1804, † ald. 25 maart 1824.
3. Trijntje Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 1805, † ald. 24 maart 1824, begr. Nederhorst den Berg (in de kerk. graf no: 65) 30 maart 1824.
4. Beatrix Spruijt, ged. Ankeveen 20 dec. 1805, Naaister, † Kortenhoef 18 mei 1862, tr. Nederhorst den Berg 18 dec. 1832 Joannes (Jan) Hage, geb. Kortenhoef 30 aug. 1807, Dagloner, † Kortenhoef 16 jan. 1894, zn. van Dirk en Caatje Flemas.
5. Johannes Spruijt, ged. Nederhorst den Berg 6 maart 1810, † ald. 10 april 1810.
6. Jannetje Spruijt, ged. Nederhorst den Berg 20 aug. 1811, † ald. 14 nov. 1811.
Uit het tweede huwelijk:
7. Machiel (Michiel), volgt IXe.
Uit het derde huwelijk:
8. Johannes, volgt IXf.

IXe. Machiel (Michiel) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 2 jan. 1813, Veehouder, † Vinkeveen en Waverveen 21 sept. 1853, tr. 1e Nederhorst den Berg 17 okt. 1835 Maria Elisabeth (Maria) van Nes, geb. Weesp 24 april 1815, † Waverveen 30 okt. 1839, dr. van Jacob en Geertruij Sloothaak; tr. 2e Nederhorst den Berg 14 nov. 1840 Maria van Dijk, geb. Vinkeveen 22 aug. 1812, † Vinkeveen en Waverveen 21 sept. 1853, dr. van Johannis en Petronella Versteeg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Levenloze dochter, geb. Nederhorst den Berg 23 okt. 1836.
2. Hendrika Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 12 nov. 1837, † Abcoude-Baambrugge 23 okt. 1924, begr. Abcoude (R.K.Kerkhof) 27 okt. 1924, tr. Nederhorst den Berg 12 nov. 1886 Adrianus (Arie) Vrind, geb. Muiden 26 febr. 1836, † Abcoude 12 jan. 1918, zn. van Martin en Klaasje van Eijden en gesch. echtg. van Grietje van Schaik.
3. Geertruida (Geertje) Spruijt, geb. Waverveen 17 okt. 1839, † Weesp 1 okt. 1928, begr. Abcoude (R.K.Kerkhof) 4 okt. 1928, tr. Nederhorst den Berg 9 okt. 1874 Petrus Mok, geb. Nederhorst den Berg 30 dec. 1834, Klompenmaker, † Amsterdam (Watergraafsmeer) 11 aug. 1904, begr. Diemen 16 aug. 1904, zn. van Hendrik en Johanna Elisabeth Ubink.
Uit het tweede huwelijk:
4. Petronella Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 14 sept. 1841, † Abcoude-Baambrugge 7 dec. 1907, begr. Abcoude (R.K.Kerkhof) 11 dec. 1907, tr. Ouder-Amstel 21 okt. 1864 Joannes (Jan) van Klooster, geb. Baarn 27 juni 1832, Veehouder, † Weesperkarspel 1 febr. 1897, zn. van Cornelis en Cecillia Schoonderbeek.
5. Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 29 okt. 1842, † Waverveen 24 nov. 1842.
6. Levenloze dochter, geb. Vinkeveen 2 maart 1844.
7. Hendrik Spruijt, geb. Waverveen 2 maart 1844, † Vinkeveen en Waverveen 6 mei 1845.
8. Johannes Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 31 mei 1845, † ald. 1 jan. 1848.
9. Hendrik Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 25 aug. 1846, † ald. 3 sept. 1846.
10. Hendricus Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 27 nov. 1847, † ald. 29 aug. 1848.
11. Maria Spruijt, geb. Vinkeveen 22 nov. 1849, † ald. 25 juni 1852.
12. Johannes (Hannes) Spruijt, geb. Vinkeveen 17 febr. 1851, Veehouder, † Abcoude-Proosdij 12 febr. 1915, tr. Weesperkarspel 22 april 1880 Johanna Jonkman, geb. Weesperkarspel 10 dec. 1832, Veehoudster, dr. van Rijk en Agnes van Schaik.
13. Johanna Spruijt, geb. Waverveen 25 maart 1852, † ald. 9 aug. 1853.

IXf. Johannes Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 13 april 1815, Veehouder, † Nederhorst den Berg 19 nov. 1888, tr. Ouder-Amstel 21 okt. 1848 Alida (Aaltje) Borst, geb. Ouder-Amstel 16 nov. 1828, † Nederhorst den Berg 20 sept. 1901, dr. van Nicolaas (Klaas) en Jansje Martens.
Uit dit huwelijk:
1. Gerarda Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 30 nov. 1849, † Amsterdam 9 juni 1926, begr. Amsterdam (R.K.Kerkhof Buitenveldert 14 juni 1926, tr. Nederhorst den Berg 23 april 1875 Gerardus Petrus Hesp, geb. Nigtevecht 27 maart 1850, † Amsterdam 8 sept. 1932, begr. Amsterdam (R.K.Kerkhof Buitenveldert 13 sept. 1932, zn. van Gerarda Breij.
2. Johanna Margretha (Grietje) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 19 jan. 1851, † ald. 19 aug. 1870.
3. Johanna (Jans) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 27 april 1852, † Bussum 3 mei 1931, tr. Nederhorst den Berg 22 april 1881 Adrianus Arnoldus van der Manden, geb. Weesperkarspel 26 jan. 1842, Melkslijter - Veehouder, † Bussum 8 aug. 1929, zn. van Egbertus Johannes en C(K)lasina Oostrom.
4. Hendrikus Martinus (Hein) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 10 nov. 1853, † ald. 8 juni 1872, begr. Nederhorst den Berg (R.K.Kerkhof) 12 juni 1872.
5. Johanna (Jannetje) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 2 aug. 1855, † ald. 20 mei 1871.
6. Maria Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 26 febr. 1857, † ald. 5 juli 1947, tr. Nederhorst den Berg 23 april 1875 Johannes Gerardus Nieuwendijk, geb. Nederhorst den Berg 1 sept. 1849, Veehouder, † Nederhorst den Berg 6 april 1929, zn. van Johannes en Cornelia Vernooij.
7. Petrus Nicolaas, volgt Xd.
8. Johannes Dionisius (Jan), volgt Xe.
9. MichaŽl Nikolaas (Giel) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 9 sept. 1862, † ald. 27 sept. 1862.
10. MichaŽl, volgt Xf.
11. Wilhelmus Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 20 maart 1866, † ald. 3 jan. 1867.
12. Joannes Josephus (Hannes) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 4 aug. 1867, † ald. 6 dec. 1872.
13. Alida Maria (Aal) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 23 febr. 1869, † ald. 19 mei 1933, tr. Nederhorst den Berg 4 mei 1894 Ant(h)onius Cornelis Versteeg, geb. Nederhorst den Berg 28 maart 1866, Veehouder, † Nederhorst den Berg 30 mei 1940, zn. van Petrus (Pieter) en Gerarda van Kooten.

Xd. Petrus Nicolaas Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 28 juni 1858, † Muiden 11 mei 1927, begr. Muiden (R.K.Kerkhof) 16 mei 1927, tr. Eemnes 24 okt. 1883 Petronella (Nelletje) de Boer, geb. Eemnes 21 jan. 1857, † Muiden 5 juli 1942, dr. van Jacob Gerritse en Jacoba Aartse Kuijer.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Petrus, volgt XIh.
2. Jacobus Hendricus, volgt XIi.
3. Alida Maria Spruijt, geb. Amsterdam 7 april 1887, † ald. 31 aug. 1887.
4. Margaretha Jacoba Alida Spruijt, geb. Amsterdam 24 april 1888, † ald. 15 juli 1888.
5. Johannes Nicolaas (Jo of Jos) Spruijt, geb. Amsterdam 10 april 1889, † Muiden 2 nov. 1970, begr. Muiden (R.K.Kerkhof) 5 nov. 1970.
6. Nicolaas Johannes Spruijt, geb. Amsterdam 10 april 1889.
7. Gerardus, volgt XIj.
8. Alida Margaretha Johanna Spruijt, geb. Amsterdam 7 aug. 1891, † ald. 3 sept. 1891.
9. Hendrikus Adrianus, volgt XIk.
10. Petrus Cornelis, volgt XI-l.
11. Alida Maria Spruijt, geb. Muiden 9 febr. 1895, Veehoudster, † Muiden 16 maart 1981, tr. Muiden 6 okt. 1933 Petrus Duijn, geb. Beemster 12 febr. 1896, † Muiden 6 okt. 1954, zn. van Willem en Maria Konijn.
12. Margaretha Jacoba Spruijt, geb. Muiden 2 jan. 1897, † ald. 29 jan. 1897.
13. Maria Jacoba Spruijt, geb. Muiden 1 april 1899, † Bussum 19 dec. 1974, begr. Muiden (R.K.Kerkhof) 23 dec. 1974, tr. Muiden 18 mei 1920 Martinus Stephanus Pronk, geb. Weesperkarspel 20 maart 1885, Veehouder, † Weesp 25 nov. 1970, begr. Muiden (R.K.Kerkhof), zn. van Elbertus en Johanna Helsloot.

XIh. Johannes Petrus Spruijt, geb. Amsterdam 2 okt. 1884, † Laren 18 febr. 1970, begr. Laren (NH) St.Janskerkhof) 21 febr. 1970, tr. Nederhorst den Berg 30 april 1924 Cornelia Maria Schoordijk, geb. Nederhorst den Berg 29 okt. 1899, † Laren (NH) 8 okt. 1961, dr. van Pieter en Willemina van Miltenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Petrus Spruijt, geb. Muiden 10 maart 1925, Spoeler - Tapijtfabrikant - Expeditieknecht, † Helvoirt 20 aug. 1947.
2. Petrus Nicolaas Spruijt, geb. Muiden 27 sept. 1926, Melkventer - Chauffeur, † Utrecht 5 aug. 1980, tr. Anna Celestina Maria Konings.
3. Jacobus Cornelis (Jaap), volgt XIIi.
4. Johan (Joop), volgt XIIj.
5. Wilhelmina Petronella Spruyt, geb. 20 sept. 1932, † 3 jan. 1935.
6. Petronella Wilhelmina Spruyt, geb. Muiden 20 sept. 1934, † Laren april 1937.
7. Wilhelmina Petronella Maria (Willy) Spruijt, tr. Chr. Schornagel.

XIIi. Jacobus Cornelis (Jaap) Spruyt, tr. Maria Emerentina (Mies) Jongeling.
Uit dit huwelijk:
Johannes Anthonius Petrus (Jos) Spruyt.

XIIj. Johan (Joop) Spruijt, geb. Muiden 10 april 1930, Broodbakker - Chauffeur - ElectriciŽn - Wever, † Heerlen 3 juli 1994, tr. Bussum 29 dec. 1960 Annie Gerarda Dorothea (Annie) Breemen, geb. Bussum 1 juli 1932, † ald. 16 maart 2010, begr. Bussum R.K. Begraafplaatst (Familiegraf) 22 maart 2010.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Dorothea Cornelia Spruijt.
2. Dorothea Clasina Spruijt.
3. Hermanus Maria Spruijt.
4. Cornelia Maria Spruijt.

XIi. Jacobus Hendricus Spruijt, geb. Amsterdam 6 nov. 1885, † Naarden 9 okt. 1968, begr. Muiden 14 okt. 1968, tr. Muiden 3 febr. 1915 Gijsberta Antonia Maria (Bets) Vrolijk, geb. Ouder-Amstel 30 april 1875, Veehoudster, † Weesp 16 maart 1951, begr. Muiden 21 maart 1951, dr. van Gijsbertus en Antonia van den Anker en wed. van Hendrikus Petrus Griffioen.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Elisabeth (Nel) Spruyt - Spruijt, geb. Muiden 4 dec. 1915, † Diemen 2 okt. 2003, gecrem. Amsterdam (De Nieuwe Oosterbegraafplaats) 7 okt. 2003, tr. Muiden 23 jan. 1951 Gerardus Johannes Koperdraad, geb. Weesperkarspel 25 juli 1905, † Amsterdam 5 aug. 1970, begr. Diemen (R.K.Kerkhof) (Familiegraf), zn. van Sebastiaan en Helena Elisabeth van Dijk.
2. Elisabeth Jacoba (Bets) Spruijt, geb. Muiden 18 juli 1918, Pedicure, † Amsterdam 29 jan. 1996, gecrem. Amsterdam (De Nieuwe Oosterbegraafplaats) 2 febr. 1996.
3. Alida Hendrica (Ali) Spruijt, geb. Muiden 21 nov. 1919, † Deventer 7 febr. 1994, tr. Hendricus Johannes Haverkamp, geb. Lettele 13 mei 1917, † Deventer 6 nov. 1981.

XIj. Gerardus Spruijt, geb. Amsterdam 19 aug. 1890, Landbouwer, † Barneveld 12 juli 1972, tr. Muiden 13 jan. 1920 Catharina Geertruida Conijn, geb. Nieuwer-Amstel 4 jan. 1894, † Barneveld 1 april 1981, dr. van Gerardus Theodorus en Helena Kruisheer.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Gerardus (Niek) (Nico), volgt XIIk.
2. Gerardus Jacobus, volgt XII-l.
3. Johannes Laurentius Spruijt, tr. Bets Timmerman.
4. Helena (Lena) Spruijt, tr. Johannes Nicolaas (Han) Steenmetz, geb. Nieuwersluis 13 okt. 1926, † Barneveld 26 okt. 2003.
5. Jacobus Hendrikus, volgt XIIm.
6. Petronella Spruijt, tr. Herman Ansink.
7. Anna Maria Spruijt, geb. Barneveld 14 sept. 1929, † 14 maart 1999, tr. Jacobus Jacebus Maria Melchers.
8. Alida Aafra Spruijt, geb. Barneveld 1 nov. 1930, † ald. 6 dec. 1930.
9. Petrus Johannes, volgt XIIn.
10. Catharina Geertruida Spruijt, tr. J.J. Nieuwenburg.

XIIk. Nicolaas Gerardus (Niek) (Nico) Spruijt, geb. Barneveld 8 juli 1921, † Winterswijk 17 febr. 1998, begr. Winterswijk (R.K.Kerkhof), tr. 1e Soest 9 juli 1952 Hendrica Sophia Wijntjes, geb. Amersfoort 6 febr. 1928, † Barneveld 17 nov. 1964; tr. 2e Barneveld 1 sept. 1965 Cornelia Catharina Appelman, geb. Westwoud 1 april 1925, † Winterswijk 4 aug. 2001, begr. Winterswijk (R.K.Kerkhof) 9 aug. 2001.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerard Lambertus (Gert), volgt XIIIb.
2. Lamberuts Gerardus (Bert) Spruijt.
3. Antonius Nicolaas (Tonnie) Spruijt.
4. Gijsbertha Catharina (Debbie) Spruijt.
5. Nicolaas Gerardus (Nico) Spruijt.
6. Hendrikus Johannes (Henk), volgt XIIIc.
7. Catharina Gijsbertha (Carin) Spruijt, tr. Evert Hendrik Jan (Erik) Eeltink, zn. van Evert en Willemien?.
Uit het tweede huwelijk:
8. Cornelis Vincentius Franciscus (Kees) Spruijt.

XIIIb. Gerard Lambertus (Gert) Spruijt, tr. Wijnanda M. Demmers.
Uit dit huwelijk:
1. Joyce Spruijt.
2. Mylťne Spruijt.
3. Mintya Spruijt.

XIIIc. Hendrikus Johannes (Henk) Spruijt, tr. Janine ten Brake, dr. van Wim en Jannie?.
Uit dit huwelijk:
1. Anne Spruijt.
2. Wybe Spruijt.

XII-l. Gerardus Jacobus Spruijt, geb. Barneveld 20 maart 1923, † Schalkwijk 18 aug. 1990, tr. Christina Aleida van de Hengel.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Christina Maria Spruijt.
2. Pelegrinus Gerardus, volgt XIIId.
3. Gerarda Maria Spruijt, tr. Johannes Hunink.
4. Christina Helena Spruijt.
5. Gerardus Petrus Spruijt, tr. Mohammed Taufik bin Abdul Ghani.
6. Elisabeth Spruijt, tr. Mamou Daffi.

XIIId. Pelegrinus Gerardus Spruijt, tr. Jacquelien Bolding.
Uit dit huwelijk:
1. Isabel Spruijt.
2. Maarten Spruijt.
3. Pieter Spruijt.

XIIm. Jacobus Hendrikus Spruyt, geb. Barneveld 27 nov. 1926, † Lucon (Canada) 8 juni 2003, begr. St.Patrick’s Cemetery (Canada) 11 juni 2003, tr. Gerda van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara Ann Spruyt, tr. Ron Kearney.
2. Gerald Maurice, volgt XIIIe.
3. Andrew Jack Spruyt.
4. Teresa Trudy Mary Spruyt.

XIIIe. Gerald Maurice Spruyt, tr. Brighite de Borger.
Uit dit huwelijk:
1. Teresa Spruyt, tr. Jamie McKenna.
2. Anik Spruyt, tr. Dan Hill.
3. Shannon Spruyt.
4. Taren Spruyt.

XIIn. Petrus Johannes Spruijt, tr. Wilhelmina Sophia Wijntjes, dr. van Petrus AntoniUS en Christina Rika Hilhorst.
Uit dit huwelijk:
Hendrikus Johannes Spruijt.

XIk. Hendrikus Adrianus Spruijt, geb. Muiden 7 aug. 1892, Landbouwer - Brandstoffenhandelaar, † Barneveld 4 dec. 1949, begr. Barneveld (R.K.Kerkhof) 7 dec. 1949, tr. Muiden 13 juni 1922 Odilia Petronella Anna van Klooster, geb. Muiden 13 juli 1896, † Amersfoort 24 maart 1961, begr. Barneveld 28 maart 1961, dr. van Johannes Machiel en Anna Maria van Doni(e)cie.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Johannes Spruijt, geb. Barneveld 28 sept. 1923, † Lombť (Suriname) 4 dec. 1957.
2. Anna Maria Petronella Spruijt, tr. Reinier Jozef Grotenhuis, geb. Barneveld 6 maart 1924, † 8 mei 2004, zn. van Petrus Paulus en Maria Elisabeth Gunsing.
3. Johannes Michiel Nicolaas (Johan) Spruijt, geb. Barneveld 24 mei 1926, † 24 okt. 1970, tr. Fien van de Heuvel.
4. Petronella Anna Maria Spruijt, geb. Barneveld 16 sept. 1927, † ald. 14 jan. 1932.
5. Maria Theresia Spruijt, geb. Barneveld 12 juli 1929, † Stoutenburg 24 jan. 2000, begr. Leusden (St.Jozefkerk) 29 jan. 2000, tr. 1 febr. 1955 Thomas Cornelis van Ruitenbeek, geb. 13 aug. 1926, † Barneveld 3 jan. 2000.
6. Alida Maria Elisabeth (Ada) Spruijt, tr. Leo Hoogenboom.
7. Odilia Hendrika (Lia) Spruijt, tr. Guus Lueb, zn. van Leo en Anna Maria Schut.
8. Petronella Anna Maria Spruijt, geb. Barneveld 18 febr. 1933, † ald. 3 sept. 1934.
9. Hendrika Johanna Spruijt, geb. Barneveld 17 juni 1934, † 14 maart 1992, tr. Hein Frederik Antonius van Beek, † 1986.
10. Hermanus Johannes Spruijt, geb. Barneveld 5 mei 1937, † Hilversum 6 okt. 1961, begr. Hilversum (St.Barbara) 10 okt. 1961.
11. Antonius Gerardus (Antoon), volgt XIIo.
12. Jacobus Martinus Maria Spruijt, geb. Barneveld 21 aug. 1940, † Arnhem 31 aug. 1940.
13. Hendrikus Bernardus Maria Spruijt, geb. Barneveld 21 aug. 1940, † Amersfoort 23 aug. 1940.
14. Hendrikus Jacobus Maria Spruijt, geb. Barneveld 23 juli 1942, † Amersfoort 26 aug. 1942.

XIIo. Antonius Gerardus (Antoon) Spruijt, tr. Cornelia Maria Kerklaan.
Uit dit huwelijk:
1. Laurens Hendrikus Gerardus Spruijt.
2. Melanie Johanna Cornelia Spruijt.

XI-l. Petrus Cornelis Spruijt, geb. Muiden 2 aug. 1893, † Diemen 25 aug. 1980, tr. 1e Weesperkarspel 28 april 1920 Anna Elisabeth Hak, geb. Amsterdam 26 sept. 1895, † Muiden 18 dec. 1924, dr. van Johannes en Cornelia van Diest; tr. 2e Muiden 30 mei 1928 Maria Adriana van Wijk, geb. Schoonhoven 20 sept. 1893, † Amsterdam 3 april 1974, begr. Diemen (R.K.Kerkhof) 6 april 1974, dr. van Adrianus Antonius en Anna Schrijvershof.
Uit het eerste huwelijk:
1. Nicolaas Johannes, volgt XIIp.
2. Cornelia Petronella Spruijt, geb. Muiden 18 dec. 1922, † Panningen 4 febr. 2010, begr. Panningen (Heidenrust) 9 febr. 2010.
Uit het tweede huwelijk:
3. Adrianus Antonius Joseph (Ad), volgt XIIq.
4. Anna Petronella Maria Spruijt, tr. Hendrikus Cornelis Meester, zn. van Joannes en Naria Eva Pronk.
5. Nelletje Theresia Maria Spruijt, geb. Weesperkarspel 27 aug. 1933, † Amsterdam 19 sept. 2004, begr. Diemen (R.K.Kerkhof) 24 sept. 2004, tr. Gerardus Petrus van Rijn, zn. van Hendricus Jacobus en Anna Maria Antonia van de Kroon.
6. Hendrikus Maria, volgt XIIr.

XIIp. Nicolaas Johannes Spruijt, tr. Alberdina Wilhelmina Theresia van Wissen, geb. 28 jan. 1926, † Driemond 21 mei 2000, begr. Weesp (Carspelhof) 25 mei 2000, dr. van Petrus Cornelis en Alberdina Wilhelmina Kaptein.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Petrus Maria (Cees), volgt XIIIf.
2. Petrus Cornelia Maria, volgt XIIIg.
3. Albertina Theresia Maria (Anja) Spruijt, tr. Ralph Emmen.

XIIIf. Cornelis Petrus Maria (Cees) Spruijt, tr. 1e Hillegonda Jeannette (Gonnie) Visser; tr. 2e Jannie Strijker, geb. 3 sept. 1952, † 11 maart 2004; tr. 3e Catharina Ingrid Dekker.
Zijn dochter:
Carolien Spruijt (adoptiefdochter).

XIIIg. Petrus Cornelia Maria Spruijt, tr. Sucont Suksathu.
Uit dit huwelijk:
Nicolaas Petrus (Nick) Spruijt.

XIIq. Adrianus Antonius Joseph (Ad) Spruijt, geb. Amsterdam 20 maart 1929, Vertegenwoordiger, † Alkmaar (AZU) 24 nov. 2006, begr. Heerhugowaard 29 nov. 2006, tr. Hilversum 12 mei 1954 Engelina Elisabeth (Lien) Majoor, geb. Hilversum 25 april 1928, † Heerhugowaard 26 febr. 2001, dr. van Nicolaas Maria en Gerarda Adriana Vendrig.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Adriana Spruijt, tr. Daniel van Eunen.
2. Nicolaas Johannes Maria, volgt XIIIh.
3. Marcellinus Michael (Marcel), volgt XIIIi.
4. Lucas Gregorius, volgt XIIIj.
5. Anna Maria Spruijt, tr. Petrus Jozef Louter, dr. van Jacobus Johannes en Maria Hendrika Adriana Antonia Bruin.

XIIIh. Nicolaas Johannes Maria Spruijt, tr. Wanda Bostelaar, dr. van Jan barend en Nel Langbroek.
Uit dit huwelijk:
1. Celia Spruijt.
2. Randy Spruijt, tr. Saara Marie.
3. Joyce Spruijt, geb. Strathroy (Canada) 23 aug. 1985.

XIIIi. Marcellinus Michael (Marcel) Spruijt, tr. Alida Catharina (Ida) Commandeur, dr. van Johannes Adrianus en Margaretha Catharina van Etten.
Uit dit huwelijk:
1. Erwinus Johannes Adrianus (Erwin) Spruijt.
2. Lianne Engelina (Lianne) Spruijt.
3. Martin Adrianus Jozef (Martin) Spruijt.
4. Wouter Michael (Wouter) Spruijt.

XIIIj. Lucas Gregorius Spruijt, tr. Johanna Susanna Luinge.
Uit dit huwelijk:
1. Justin Edward (Justin) Spruijt.
2. Nick Sander (Nick) Spruijt.
3. Kelly Eileen (Kelly) Spruijt.

XIIr. Hendrikus Maria Spruyt, geb. Weesperkarspel 25 maart 1936, ged. Diemen, Arkenbouwer, † Heerenveen 31 okt. 2006, tr. Christina Cornelia Wiegmans, dr. van Hein en Margaretha Goes.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Cornelis Henricus, volgt XIIIk.
2. Henricus Franciscus Petrus, volgt XIII-l.
3. Catharina Johanna Maria Spruyt, tr. Pieter Lourens de Jong, zn. van Theo en Marijke de Jong.

XIIIk. Petrus Cornelis Henricus Spruyt, tr. Margret Meibos.
Uit dit huwelijk:
1. Jordy Hendrikus (Jordy) Spruyt.
2. Evelien Wietske Christien Spruyt.
3. Isa Annet Spruyt.

XIII-l. Henricus Franciscus Petrus Spruyt, tr. Immy.
Uit dit huwelijk:
1. Ilse Spruyt.
2. Lars Spruyt.
3. Marit Spruyt.
4. Thijs Spruyt.

Xe. Johannes Dionisius (Jan) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 9 okt. 1860, Veehouder - Melkslijter, † Muiden 18 maart 1902, tr. Nederhorst den Berg 25 april 1890 Margaretha (Grietje) Versteeg, geb. Nederhorst den Berg 13 aug. 1862, † ald. 25 okt. 1903, dr. van Petrus (Pieter) en Gerarda van Kooten.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Petrus Spruijt, geb. Amsterdam 29 jan. 1891, † ald. 21 sept. 1975, tr. G.A. van de Loo.
2. Gerarda Alida Sophia Spruijt, geb. Muiden 6 nov. 1892, † ald. 12 febr. 1895.
3. Petrus Gerardus (Piet) Spruijt, geb. Muiden 14 maart 1894, † ald. 31 jan. 1899.
4. Gerarda Alida Spruijt, geb. Muiden 28 mei 1895, † Amsterdam 4 febr. 1977, tr. Apeldoorn 24 sept. 199 Hendricus Christianus van der Loo, geb. Culemborg 5 maart 1890, Inspecteur van politie / Verzekeringsagent / Fabrikant / Antiquair, † Amsterdam 13 april 1958, begr. Amsterdam (R.K.Kerkhof Buitenveldert 17 april 1958, zn. van Johannes en Maria Mathilda Philippi.
5. Hendrikus Nicolaas (Hein) Spruijt, geb. Muiden 13 sept. 1896, † ald. 21 jan. 1897.
6. Gerardus Hendrikus Spruijt, geb. Muiden 8 okt. 1897, † ald. 19 nov. 1913.
7. Petrus Michiel, volgt XIm.
8. Alida Petronella Spruijt, geb. Muiden 31 juli 1900, † ald. 23 febr. 1901.
9. Johanna Alida Margaretha (Jannie) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 25 juni 1902, † ald. 14 aug. 1903.
10. Johanna Maria Spruijt, geb. Muiden of Nederhorst den Berg 31 juli 1902, † Bussum 14 aug. 1903.

XIm. Petrus Michiel Spruijt, geb. Muiden 27 april 1899, † Amsterdam 27 nov. 1988, tr. 1e Ouder-Amstel 14 juni 1928 Hendrika Cornelia Baas, geb. Ouder-Amstel 30 juli 1900, † Amsterdam 5 okt. 1942, begr. Diemen 8 okt. 1942, dr. van Reinier en Johanna Egbers; tr. 2e Amsterdam 30 okt. 1947 Cornelia Maria Neijzen, geb. Vinkeveen 1 maart 1911, † Katwijk 15 maart 1971, dr. van Hermanus en Adriana van Vliet.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Rijnier, volgt XIIs.
2. Joanna Margaretha Spruijt, geb. Amsterdam 9 aug. 1930, † Canada 11 nov. 2006, tr. 15 juni 1957 Mattheus van Deursen, geb. Asten (Noord-Brabant) 4 febr. 1922, † St.Thomas (Ontario, Canada) 18 mei 1990.
Uit het tweede huwelijk:
3. Petrus Hermanus, volgt XIIt.

XIIs. Johannes Rijnier Spruijt, tr. Elisabeth Wilhelmina Maria van den Hurk, dr. van Jacobus en Elisabeth Duncker.
Uit dit huwelijk:
1. Angelika Maria (Angela) Spruijt.
2. Monika Rebekka (Monique) Spruijt, tr. Syed Sarfaraz Shah.

XIIt. Petrus Hermanus Spruijt, tr. Mathilde Heleen Andriessen, dr. van Willem Frederik en Emma Peters.
Uit dit huwelijk:
Machiel Nemo Spruijt.

Xf. MichaŽl Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 23 dec. 1863, Veehouder, † Bennebroek 28 febr. 1948, tr. Bodegraven 16 april 1872 Maria Theodora Theresia (Dorothea) (Marie) Verkleij, geb. Bodegraven 14 mei 1872, † Bennebroek 24 febr. 1944, dr. van Hermanus en Maria Cornelia van der Geest.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Maria Cornelia (Aaltje) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 8 maart 1896, † ald. 28 maart 1921.
2. Hermanus (Herman) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 22 maart 1897, † Bennebroek 17 april 1929.
3. Johannes Hermanus (Jan) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 30 mei 1898, † ald. 12 okt. 1922.
4. Maria Cornelia Clasina (Cor) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 22 maart 1900, † Beverwijk 5 okt. 1988.
5. Francina Maria Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 14 april 1901, † ald. 1 dec. 1918.
6. Johannes Hendrikus (Pim), volgt XIn.
7. Theodora Maria (Door) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 30 maart 1904, † ald. 20 jan. 1927.
8. Nicolaas Antonius Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 11 aug. 1905, † ald. 30 okt. 1907.
9. Maria Alida (Marie) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 25 maart 1907, † Bennebroek 25 okt. 1928.
10. Nicolaas Antonius, volgt XIo.
11. Margaretha Johanna Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 6 dec. 1909, † ald. 25 mei 1925.
12. Nicolaas Antonius (Piet) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 21 mei 1911.
13. Petrus Johannes (Piet), volgt XIp.
14. Gerarda Johanna Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 6 dec. 1913, † ald. 7 juni 1924.
15. Hendriekus (Hein) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 12 febr. 1916, † ald. 19 maart 1917.

XIn. Johannes Hendrikus (Pim) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 17 okt. 1902, Winkelier, † Wassenaar 9 maart 1979, tr. Lisse 13 juni 1934 Francisca Regina van der Geest, geb. Lisse 14 juni 1907, † ’s-Gravenhage 19 febr. 1996, dr. van Johannes en Elisabeth van den Akker.
Uit dit huwelijk:
1. MichaŽl Johannes Maria, volgt XIIu.
2. Elisabeth Maria Petronella Spruijt, tr. Cornelis Reine.
3. Johannes Michael Petrus Spruijt, geb. Wassenaar 30 maart 1938, † Rotterdam 11 febr. 1965.
4. Hermanus Johannes Nicolaas, volgt XIIv.
5. Maria Elisabeth Cornelia Spruijt.
6. Francisca Elisabeth Maria Spruijt, tr. Jan van Dijck, zn. van Antoon Diedrich en Jacoba Plug.
7. Carolina Cornelia Maria Spruijt, tr. Walter Paul Dijkhuizen.

XIIu. MichaŽl Johannes Maria Spruijt, tr. 1e Wilhelmina Francisca Maria Straatman; tr. 2e Maria Theodora Theresia van Wijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Roelof Spruijt.
2. Annemiek Spruijt.

XIIv. Hermanus Johannes Nicolaas Spruijt, tr. Louisa Wilhelmina Catharina Maria van Rooden.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel Louis Spruijt, tr. Ingrid Margaretha Janmaat.
2. Bastiaan Joachim, volgt XIIIm.

XIIIm. Bastiaan Joachim Spruijt, tr. Hanneke Josťe Teunissen.
Uit dit huwelijk:
1. Christiane Eloise Spruijt.
2. Frederieke Spruijt.

XIo. Nicolaas Antonius Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 21 juli 1908, † Alkmaar 13 maart 1979, tr. Heemstede 14 juni 1934 Johanna Helena van der Geest, geb. 21 dec. 1908, ged. Lisse, † Heiloo 28 juli 2000, dr. van Johannes en Elisabeth van den Akker.
Uit dit huwelijk:
1. MichaŽl Johannes Maria (Michael), volgt XIIw.
2. Maria Elisabeth Petronella (Ria) Spruijt, tr. 1e Wim Zonderhuis; tr. 2e Hendrikus Johannes (Henk) van der Linden, geb. Alkmaar 30 aug. 1939, † Spanje 30 nov. 1998, zn. van Hendrikus Johannes en Elisabeth de Graaff.
3. Johannes Michael Cornelis Maria, volgt XIIx.
4. F.J.M. Spruijt.
5. Nicolaas Cornelis Maria, volgt XIIy.
6. Joannes Petrus Maria (Hans), volgt XIIz.
7. Petrus Paulus Maria, volgt XIIaa.
8. Elisabeth Cornelia Maria Spruijt, tr. Ferdinand van Nimwegen, zn. van Anthonius Peter Johannes en Rainow de Ruiter.
9. Eduard Michael Maria (Ed), volgt XIIab.

XIIw. MichaŽl Johannes Maria (Michael) Spruijt, tr. Wilhelmina Josephine J. (Willy) de Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Jolanda Wilhelmina Anna (Jolanda) Spruijt, tr. Johannes Carolus (Johnny) van Bochove, zn. van Erich Randolph van Bochove Neyman van Velzen en Grada Wilhelmina Warbroek.
2. Michel Nicolaas Jacobus, volgt XIIIn.
3. Rodolfo Johannes, volgt XIIIo.

XIIIn. Michel Nicolaas Jacobus Spruijt, tr. Annemarie van ’t Hullenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Mick Spruijt.
2. Kristie Spruijt.

XIIIo. Rodolfo Johannes Spruijt, tr. J.A.P. (Lilian) Keij.
Uit dit huwelijk:
1. Mariska Elena Spruijt.
2. Chantal Marlena Spruijt.

XIIx. Johannes Michael Cornelis Maria Spruijt, tr. Ageeth Maria Groefsema.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Maria (Pierre), volgt XIIIp.
2. Mauritius Maria (Maurice) Spruijt, tr. Sandy Bierenbrood-spot.

XIIIp. Petrus Maria (Pierre) Spruijt, tr. Hayette Krim.
Uit dit huwelijk:
Kiyan Okacha Spruijt.

XIIy. Nicolaas Cornelis Maria Spruijt, tr. Hendrika Wilhelmina van den Brant, geb. Nijmegen 17 juni 1944, † 19 nov. 2007, dr. van Cornelis Hendrikus en Maria Johanna van Eck.
Uit dit huwelijk:
1. Marcel Cornelis Nicolaas Maria (Marcel), volgt XIIIq.
2. Brenda Sophia Hendrika (Brenda), volgt XIIIr.

XIIIq. Marcel Cornelis Nicolaas Maria (Marcel) Spruijt, tr. Bianca Tavenier.
Uit dit huwelijk:
1. Romij Spruijt.
2. Milan Spruijt.

XIIIr. Brenda Sophia Hendrika (Brenda) Spruijt, tr. Jason Menno Kanger.
Uit dit huwelijk:
1. Jamilla Spruijt, geb. Amsterdam 11 juni 1996, † ald. 13 juni 1996, begr. Zaandam 18 juni 1996.
2. Jessamy Spruijt.
3. Danisha Spruijt.
4. Michan Spruijt.

XIIz. Joannes Petrus Maria (Hans) Spruijt, tr. Maria Joanna Cornelia van der Peet.
Uit dit huwelijk:
1. Stella Bernadette Maria Spruijt, tr. Roy D. Eysbach.
2. Maria Johanna Spruijt, tr. Mark Rolie.

XIIaa. Petrus Paulus Maria Spruijt, tr. Maria Petronella Josef Marian) Mors.
Uit dit huwelijk:
Paulus Pieter Nicolaas Spruijt.

XIIab. Eduard Michael Maria (Ed) Spruijt, tr. Petronella Josephina Maria (Nel) Boots, geb. Alkmaar 25 maart 1954, † Heerhugowaard 13 april 2008.
Uit dit huwelijk:
1. Anne Spruijt.
2. Mara Spruijt, tr. Pascal van Dijk.
3. Tessa Spruijt.

XIp. Petrus Johannes (Piet) Spruijt, geb. Nederhorst den Berg 21 mei 1911, † Alkmaar 25 maart 1990, begr. Alkmaar (St.Barbara), tr. Heemstede 10 (kerkelijk 25) nov. 1943 Cornelia Maria (Corrie) Kiebert, geb. Leimuiden 15 juni 1911, † Alkmaar 17 nov. 1991, begr. Alkmaar (St.Barbara).
Uit dit huwelijk:
1. Aloysius Michael Josephus Maria (Louis), volgt XIIac.
2. Marianne Spruijt, geb. Bennebroek 8 febr. 1946, † Roelofarendsveen 20 jan. 2004, tr. Johannes (Jan) de Vreede.
3. Petrus Paulus, volgt XIIad.
4. Cornelia Antonia Maria (Lia) Spruijt, geb. Alkmaar 18 nov. 1950, † ald. 21 jan. 1993, begr. Alkmaar (St.Barbara) 26 jan. 1993.

XIIac. Aloysius Michael Josephus Maria (Louis) Spruijt, tr. Irene Astrid Maria van Kessel, dr. van Cornelis Ferdinand Josephus Wilhelmus en Catharina Josephina Maria Weimar.
Uit dit huwelijk:
1. Marielle Karin Cecile Spruijt.
2. Marc Pieter Spruijt.

XIIad. Petrus Paulus Spruijt, tr. Neetje (Nel) Hakof.
Uit dit huwelijk:
1. Jenny Spruijt.
2. Hiddo Spruijt.

VIb. Arien Michielsz Spruijt, ged. Breeveld 22 maart 1680, tr. Woerden 22 okt. 1707 Anna/Annigje Gijsberts van Veen, dr. van Gijsbert en Merrigje Cornelisse.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Spruijt, geb. Woerden 24 mei 1709.
2. Maria Spruijt, geb. Woerden 24 mei 1709.
3. Gijsbertus Spruijt, geb. Woerden 1 juli 1710.
4. Cornelis Spruijt, geb. Woerden 26 jan. 1714.
5. Cornelia Spruijt, geb. Woerden 12 aug. 1717.
6. Cornelis Spruijt, geb. Woerden 12 maart 1721.

IVb. Wier Cornelis Spruijt, geb. 1615, tr. N.N. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Wieren Spruijt, geb. Cattenbroek, tr. Harmelen 23 juni 1659 Aeltgen Crijnen van Bijlevelt.
2. Arie Wieren, volgt Vb.
3. Hendrick Wieren Spruijt, geb. Cattenbroek, tr. Linschoten 14 juni 1666 Aefje Andriesse Benschopper, dr. van Andries Jansz; zij hertr. 1672 Michiel Leendertsz Spruijt (Va).
4. Willem Wieren Spruijt, geb. Cattenbroek, tr. Linschoten 22 juni 1677 Elisabeth Cornelisdr van der Hooch, geb. Cattenbroek.
5. Pieternelletje Wieren Spruijt, geb. Cattenbroek 19 juni 1674, tr. Linschoten 4 mei 1679 Gerrit Jacobs Hollaer, geb. Mastwijck 1732, zn. van Jacob Janssen en Crijntgen Mertens Douwer; hij hertr. Benschop 11 febr. 1684 Marrigje Ariens Spruijt.
6. Teunis Wieren, volgt Vc.
7. Beatrix Wieren Spruijt, geb. 1650.

Vb. Arie Wieren Spruijt, geb. Cattenbroek 1640, † ald. 3 dec. 1708, tr. Neeltje Hendriks Groenendijck, geb. 1640.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Ari(e)(s)sen, volgt VIc.
2. Cornelis Ariens(en), volgt VId.
3. Gerrichje Arisse Spruijt, geb. mei 1675, † Kockengen sept. 1731, tr. 1e Linschoten 9 juli 1690 Dirck Jansen de Rijk, geb. 1665; tr. 2e Kockengen 18 nov. 1694 Cornelis Nijsse van Dam, † Kockengen 10 sept. 1744.

VIc. Hendrik Ari(e)(s)sen Spruijt, geb. Kattenbroek, tr. 1e Linschoten 21 nov. 1685 Jannigje Pancken van der Swaen, geb. Zegvelderbroek 1663, † Linschoten vůůr 1710, dr. van Panck Cornelisse en Merrichje Jacobs van Eyck; tr. 2e Breukelen 7 febr. 1700 Annetje Harmens van de Rijn, † 1710; tr. 3e Linschoten 28 maart 1710 Maagje Jacobs, geb. Cattenbroek.
Uit het eerste huwelijk:
1. Panck Spruijt, geb. Linschoten 6 febr. 1687.
2. Arie Spruijt, ged. Linschoten 29 juli 1700, † vůůr 1711.
3. Hermannus Spruijt, geb. Linschoten 6 aug. 1702.
Uit het derde huwelijk:
4. Arie Hendrikse Spruijt, ged. Linschoten 25 jan. 1711.
5. Jacob Hendrikse, volgt VIIc.
6. Claas Hendrikse, volgt VIId.

VIIc. Jacob Hendrikse Spruijt, ged. Linschoten 21 aug. 1712, † Kockengen 21 aug. 1773, tr. Kockengen 20 nov. 1740 Merrigje Isaaks Blom, geb. Kockengen 24 dec. 1719, † ald. 12 juni 1755, dr. van Isaak Jacobs en Ariaantje Verdam.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Spruijt, ged. Kockengen 20 sept. 1741.
2. Maachje Spruijt, ged. Kockengen 5 aug. 1742.
3. Isak (Izak) (Izaak) (Isaak), volgt VIIId.
4. Henderik Jacobs, volgt VIIIe.
5. Neeltje Spruijt, ged. Kockengen 7 juli 1746.
6. Jacobus, volgt VIIIf.
7. Gijsbert Spruijt, ged. Kockengen 21 nov. 1748.
8. Adrianus, volgt VIIIg.
9. Arieaantje Spruijt, ged. Kockengen 21 nov. 1751.

VIIId. Isak (Izak) (Izaak) (Isaak) Spruijt, ged. Kockengen 19 juli 1744, tr. Kamerik 29 nov. 1778 Antje Vermeulen - Vermolen, geb. Kamerik 9 sept. 1753, dr. van Jan Vermeulen en Meijnsje van ’t Riet.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, volgt IXg.
2. Meinsje Spruijt, ged. Ter Aar 22 dec. 1782, † Vinkeveen 12 dec. 1839.
3. Marre(i)tje Spruijt, geb. Demmerik 16 okt. 1785, † Vinkeveen en Waverveen 26 jan. 1849, tr. Wilnis 6 mei 1812 Phillippus (Philip) (Filip) Oussoren - Oudshoorn, ged. Wilnis 24 april 1785, Veehouder, † Vinkeveen en Waverveen 30 juli 1852, zn. van Cornelis Pietersz Oussoren en Beertje Burggraaf.
4. Jan Spruijt, geb. 1788, † Vinkeveen 1 febr. 1832.

IXg. Jacob Spruijt, geb. 1780, † Loenersloot 22 juli 1848, tr. Trijntje Casant.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Spruijt, geb. 1821, † Loenersloot 8 juni 1821.

VIIIe. Henderik Jacobs Spruijt, ged. Kockengen 20 juni 1745, begr. Ter Aar 12 mei 1791, tr. Kockengen 25 febr. 1770 Willemijntje Janse Fokker, geb. Kockengen 1 jan. 1746, † Laagnieuwkoop 25 aug. 1827, dr. van Jan Barten en Johanna Pietersdr Borra.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Fokker Spruijt, ged. Kockengen 16 dec. 1767, † ald. 17 febr. 1855, tr. Maria Hoogendoorn, geb. Waarder 1766, † Loenen 2 mei 1816, dr. van Hendrik Dircks en Neetje Gijsbertsdr van Hoftingen.
2. Jan, volgt IXh.
3. Marritje Spruijt, geb. Breukelen 13 febr. 1774.
4. Johanna Spruijt, geb. Breukelen 24 dec. 1775.
5. Jacob (Jaap), volgt IXi.
6. Pieter Spruijt, ged. Kockengen 12 dec. 1779.
7. Hanna Spruijt, ged. Breukelen 27 juli 1783.

IXh. Jan Spruit, geb. Kockengen 14 okt. 1770, † Laagnieuwkoop 3 maart 1848, tr. Geertrui - Geertruy van den Bos(ch), geb. 1779, † Laagnieuwkoop 29 maart 1826, dr. van Anthonie van den Bosch en Sophia de Ruijter.
Uit dit huwelijk:
1. Willemijntje Spruijt, geb. 1798, † Laagnieuwkoop 10 jan. 1868.
2. Feijgie - Fijtje Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 1799, tr. Laagnieuwkoop 15 jan. 1831 Gerrit van der Wilt, geb. Laagnieuwkoop 1896, zn. van Gerrit en Neeltje Fokke.
3. Sophia Spruijt, geb. 1800.
4. Johanna Spruit, geb. Laagnieuwkoop 1802, † Breukelen-Nijenrode 31 mei 1883, tr. Laagnieuwkoop 8 april 1830 Arie Dekker, geb. Stolwijk 1802, † Breukelen - Nijenrode 7 sept. 1873, zn. van Maarten en Jannigje Uittenbogaart.
5. Adriana (Arieaantje) Spruijt, ged. Laagnieuwkoop 1804, † Ruwiel 21 jan. 1865, tr. 1e Laagnieuwkoop 17 nov. 1827 Arien den Hartog, geb. Lopik 1788, † ald. 27 april 1841, zn. van Gillof - Geerlof en Neeltje Kool; tr. 2e Laagnieuwkoop 2 aug. 1849 Jan Frederik Brinkman, geb. Breukelen - Nijenrode 1811, zn. van Jan en Elisabeth Kronenburg.
6. Hendrik Spruit, geb. 1806, † Laagnieuwkoop 29 aug. 1833.
7. Antonie, volgt Xg.
8. Jacob Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 1812, † ald. 12 maart 1876, tr. Vleuten 30 maart 1854 Maria Geertruida Geerdina van Dorsten, geb. Vleuten 1825, † Breukelen - Nijenrode 21 dec. 1890, zn. van Gerrardus Aalbertus en Trijntje van Zijtvelt.
9. Marretje Spruijt, geb. Ruwiel 1814, † ald. 9 febr. 1880, tr. Laagnieuwkoop 31 maart 1837 Sijmen Cazant, geb. Breukelen 1809, † Ruwiel 16 nov. 1876, zn. van Jan en Trijntje Korver.
10. Bart, volgt Xh.
11. Zwaantje Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 24 maart 1819, † ald. 15 nov. 1845.
12. Aaltje Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 20 jan. 1821, † ald. 25 aug. 1851.

Xg. Antonie Spruijt, geb. Kockengen 2 april 1809, Veldwachter, † Harmelen 26 mei 1868, tr. 1e Kockengen 12 dec. 1839 Willempje van der Neut, geb. Kockengen 1817, † Harmelen 11 okt. 1844; tr. 2e Harmelen 9 april 1846 Krijntje Bezuien, geb. Harmelen 12 jan. 1824, † ald. 26 maart 1895, dr. van Jacob en Weijntje Jansse de Kloet.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geertrui Spruijt, geb. Kockengen 22 febr. 1840, † Laagnieuwkoop 5 juni 1841.
2. Jannigje Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 21 april 1841, † ald. 15 mei 1841.
3. Antonie Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 21 april 1841, † ald. 21 april 1841.
4. Geertruij (Geertje) Spruijt, geb. Harmelen 15 nov. 1842, † Breukelen - Nijenrode 10 april 1871, tr. Harmelen 23 maart 1865 Arie Brouwer, geb. Breukelen - Nijenrode 1844, zn. van Cornelis en Mijntje Degender.
5. Levenloze zoon, geb. Harmelen 11 okt. 1844.
Uit het tweede huwelijk:
6. Jan Spruijt, geb. Harmelen 4 okt. 1846, † ald. 18 dec. 1846.
7. Jan Spruijt, geb. Harmelen 29 aug. 1847, † Achttienhoven 26 maart 1896.
8. Weijntje - Wijntje Spruijt, geb. Harmelen 1850, tr. Harmelen 30 juli 1880 Frederik Rehling, geb. Wassenaar 1853, † Voorburg 8 aug. 1927, zn. van Christian Fredrich en Louisa Falter.
9. Aaltje Spruijt, geb. Harmelen 19 febr. 1852, † ald. 16 maart 1871.
10. Margaretha Spruijt, geb. Harmelen 6 april 1854, † Zeist 3 nov. 1914, tr. Utrecht 11 juni 1902 Anthonie Staal, geb. 1851, † Zeist 31 mei 1931, zn. van Cornelis en Grietje Werkman.
11. Jacob, volgt XIq.
12. Cornelis, volgt XIr.
13. Arie Spruijt, geb. Harmelen 11 nov. 1859, † ald. 27 maart 1860.
14. Jacoba Spruijt, geb. Harmelen 6 mei 1860, † ald. 11 aug. 1860.
15. Arie Spruijt, geb. Harmelen 24 nov. 1862, † ald. 5 mei 1898.
16. Anthonie Spruijt, geb. Harmelen 19 juni 1866, † ald. 2 febr. 1867.
17. Anthonia Spruijt, geb. Harmelen 22 mei 1868, † Zuilen 10 april 1943, tr. Utrecht 7 aug. 1909 Abraham Santen, geb. Vreeland 1868, † Zuilen 28 febr. 1945, zn. van Gijsbertus en Johanna Soede.

XIq. Jacob Spruijt, geb. Harmelen 21 juli 1856, Metselaar, † Harmelen 6 april 1944, tr. Amsterdam 1 aug. 1899 Gezina-Gesina Geerlings - Geerligs, geb. Amsterdam 17 sept. 1859, Dienstbode, † Amsterdam 6 april 1944, dr. van Hendrik Geerlings en Wilhelmina Geertrui Maalsteedt.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Spruijt, geb. Amsterdam 1890, Bankwerker, tr. Amsterdam 5 juni 1913 Emma Maria Elisabeth van Es, geb. Texel 1886, dr. van Nicolas Pierre en Anna Catharina Kuipen.
2. Hendrik Spruijt, geb. Amsterdam 1891, Bankwerker, tr. Amsterdam 31 mei 1917 Neeltje Vat, geb. Amsterdam 1893, dr. van Adrianus en Aagje Uitslager.

XIr. Cornelis Spruijt, geb. Harmelen 31 mei 1858, Schilder, tr. Hilversum 28 okt. 1891 Anna Maria Wilhelmina Christina van den Berg, geb. Nijmegen 20 juli 1869, dr. van Hendricus en Johanna Henriette Stahl.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria Anthonia Spruijt, geb. Kralingen 6 nov. 1892, tr. Rotterdam 20 mei 1914 Arie Cornelis Verhagen, geb. Rotterdam 21 juli 1888, zn. van Johannes Cornelis en Jacoba Cornelia Retel.
2. Johanna HenriŽtte Margaretha Spruijt, geb. Kralingen 26 aug. 1894, † Amsterdam 8 febr. 1976, begr. Amsterdam (De Nieuwe Oosterbegraafplaats) 11 febr. 1976, tr. Rotterdam 15 dec. 1915 Bernardus Antonius Gijsbers, geb. Megen Haren en Machare 1882, zn. van Johannes en Joanna Maria Brouwer.
3. Martinus Gerardus Spruijt, geb. Rotterdam 7 mei 1896.
4. Hendrikus Adrianus Spruijt, geb. Rotterdam 19 mei 1900.

Xh. Bart Spruijt, geb. Breukelen - Nijenrode 20 juli 1817, † Kockengen 24 dec. 1872, tr. 1e Kockengen 10 mei 1846 Teuntje Brouwer, geb. Kockengen 1814, † ald. 20 april 1848, dr. van Dirk en Jannetje Kruijswijk; tr. 2e Kamerik Houtdijken 2 maart 1851 Annigje Rijnsburger, geb. Woerden 1826, † Kockengen 24 aug. 1875, dr. van Dirk en Willemijntje de Leeuw.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Spruijt, geb. Kockengen 4 febr. 1852, † ald. 25 juli 1853.
2. Jan, volgt XIs.
3. Dirk Spruijt, geb. Kockengen 28 jan. 1855, † ald. 14 nov. 1869.
4. Hendrik, volgt XIt.
5. Willemijntje Spruijt, geb. Kockengen 22 jan. 1857, tr. Kockengen 16 dec. 1880 Paulus Cornelisz den Hertog, geb. Oudshoorn 1857, Bouwman te Oudshoorn, zn. van Cornelis en Willempje Jonkheid en gesch. echtg. van Jaapje Braat.
6. Geertrui Spruijt, geb. Kockengen 31 mei 1858, † ald. 21 okt. 1858.
7. Gerardus Spruijt, geb. Kockengen 10 febr. 1860, † ald. 28 juli 1860.
8. Maria Spruijt, geb. Kockengen 4 april 1861, † ald. 14 mei 1861.
9. Geertrui Spruijt, geb. Kockengen 4 april 1861, † ald. 12 mei 1861.
10. Geertrui Spruijt, geb. Kockengen 31 aug. 1862, tr. Woerden 14 april 1892 Gerrit van Eijk, geb. Woerden 9 april 1866, zn. van Pieter en Geertrui Schaik.
11. Albert Spruijt, geb. Kockengen 10 febr. 1864, † ald. 18 maart 1864.
12. Maria Spruijt, geb. Kockengen 22 jan. 1865, † ald. 15 febr. 1865.
13. Albert Spruijt, geb. Kockengen 5 juni 1866, † ald. 26 juni 1866.
14. Maria Spruijt, geb. Kockengen 8 aug. 1867.
15. Maria Spruijt, geb. Kockengen 8 aug. 1867, † 26 dec. 1957, tr. Kockengen 19 okt. 1893 Abraham Dirk Husson Heenk, geb. 26 april 1863, † 29 april 1934, zn. van Hendrik Heenk en Margaretha Abrahamina Husson.
16. Bart, volgt XIu.
17. Dirk Spruijt, geb. Kockengen 5 maart 1871, † ald. 6 april 1871.

XIs. Jan Spruijt, geb. Kockengen 11 dec. 1853, † Laagnieuwkoop 15 jan. 1891, tr. Bodegraven 23 maart 1882 Elisabeth Beijen, geb. Bodegraven 1856, † Woerden 13 juli 1927, dr. van Cornelis en Johanna Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Spruijt.
2. Anna Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 19 april 1883, † ald. 2 april 1884.
3. Anna Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 18 mei 1884, tr. Laagnieuwkoop 7 okt. 1909 Jacobus van Tuijl, geb. Woerden 1882, zn. van Dirk en Trijntje Helena van den Akker.
4. Cornelis, volgt XIIae.
5. Bart Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 10 dec. 1886, † ald. 11 juni 1887.
6. Bart Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 29 april 1889, † 30 mei 1969, tr. Vlist 15 april 1915 Huiberta Pieternella Boer, geb. Vlist 10 aug. 1890, † 20 juli 1986, dr. van Gerrit en Cornelia Zuidbroek.
7. Johanna Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 25 sept. 1890, tr. Woerden 15 april 1920 Maarten den Hertog, geb. Alphen aan den Rijn 1890, zn. van Cornelis Adrianus en Neeltje Kroes.

XIIae. Cornelis Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 12 sept. 1885, tr. Laagnieuwkoop 18 april 1912 Hendrina Margrieta van Woudenberg, geb. Laagnieuwkoop 1885, dr. van Willem Hendrik en Maria Margrieta van Eck.
Uit dit huwelijk:
Jan Spruijt, geb. Laagnieuwkoop dec. 1916, † ald. 1 maart 1917.

XIt. Hendrik Spruijt, geb. Kockengen 26 dec. 1855, † 17 febr. 1941, tr. Laagnieuwkoop 4 mei 1888 Aaltje Bosman, geb. Laagnieuwkoop 1862, † Woerden 28 maart 1925, dr. van Pieter Bosma en Harmijntje Versteegh.
Uit dit huwelijk:
1. Annegie Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 16 mei 1889, † Zuidlaren 14 maart 1945.
2. Pieter Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 28 sept. 1892, tr. Vinkeveen en Waverveen 31 maart 1921 Hendrika Samson, geb. Vinkeveen 17 nov. 1895, dr. van Joost en Hendrikje van Selm.
3. Hermijntje Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 7 dec. 1894, tr. Woerden 4 jan. 1923 Arie Lekkerkerker, Lanbouwer, zn. van Johannes en Wilmiena Verweij.
4. Bertha Spruijt, geb. Laagnieuwkoop 20 nov. 1897, † Amersfoort 17 aug. 1979, tr. Laagnieuwkoop 13 juli 1922 Arie van den Gugten, zn. van Jan en Grietje Verboon.

XIu. Bart Spruijt, geb. Kockengen 6 jan. 1869, tr. Kockengen 19 okt. 1893 Teuntje Korver, geb. Loenersloot 1873, † Rietveld 17 jan. 1943, dr. van Jan en Jannetje Stigter.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Spruijt, geb. Kockengen 30 juli 1894, tr. Rietveld 28 april 1921 Willem de Horn, geb. Uithoorn 1892, zn. van Leendert Jacobus en Teuntje van Schaik.
2. Jansje Spruijt, geb. Kockengen 25 okt. 1895, † ald. 25 juli 1896.
3. Bart Spruijt, geb. 6 dec. 1897, † Harmelen 25 aug. 1914.
4. Jan Spruijt, geb. Kockengen 30 okt. 1898, † ald. 15 febr. 1900.
5. Jan Spruijt, geb. febr. 1903, † Kockengen 25 mei 1903.
6. Jansje Spruijt, geb. 1904, † Kockengen 20 juli 1906.
7. Dirk Spruijt, geb. 1913, † Rietveld 29 okt. 1917.

IXi. Jacob (Jaap) Spruijt, geb. Kockengen 21 sept. 1777, tr. Trijntje Cazant - Casant, geb. 1778, † Loenersloot 29 nov. 1858, dr. van Evert Cazant en Marrijtje Berkschroef.
Uit dit huwelijk:
1. Isaac Spruijt, geb. 1806, † Ruwiel 8 sept. 1833.
2. Marijtje Spruijt, geb. 1808, † Loenersloot 28 maart 1878.
3. Evert, volgt Xi.
4. Willem, volgt Xj.
5. Marten Spruit, geb. 1812, † Ter Aa 12 nov. 1830.
6. Jan Spruijt, geb. Loenen 23 juli 1816, † ald. 6 nov. 1816.
7. Antje Spruit, geb. 1818, † Ter Aa 15 sept. 1830.
8. Cornelia Spruijt, geb. Loenersloot 29 jan. 1821, † ald. 8 juni 1821.
9. Teunis Spruijt, geb. Loenersloot 30 okt. 1822, † Utrecht 8 aug. 1849.

Xi. Evert Spruijt, geb. Loenersloot 1809, † ald. 9 maart 1840, tr. Loenersloot 6 mei 1832 Aagje van der Veer, geb. Oucoop 14 febr. 1809, † Waverveen 14 maart 1884, dr. van Elbert en IJtje Bogaard; zij hertr. Vinkeveen 18 april 1845 Hendrik Berkelaar.
Uit dit huwelijk:
1. Elbert - Egbert, volgt XIv.
2. Isaac - Izašk, volgt XIw.
3. Eitje Spruijt, geb. Loenersloot 1835, tr. Vinkeveen en Waverveen 11 maart 1864 Jan Udo, geb. Nigtevecht 1831, † Abcoude-Proosdij 27 aug. 1869, zn. van Hendrik en Aaltje van Nieuwkerk.
4. Jacob - Jakob, volgt XIx.

XIv. Elbert - Egbert Spruijt, geb. Loenersloot 7 jan. 1833, Arbeider, † Loenersloot 11 dec. 1883, tr. 1e Loenersloot 8 jan. 1859 Marretje Oomsen, geb. Maartensdijk 1835, † Loenersloot 3 april 1867, dr. van Jan en Henderijntje Kamerbeek; tr. 2e Loenersloot 12 okt. 1867 Jacoba Philips, geb. Utrecht 1840, dr. van Coenraad en Jacomina Hermina Groothand.
Uit het eerste huwelijk:
1. Henderijntje Spruijt, geb. Loenersloot 7 mei 1859, tr. Sloten 27 febr. 1880 Hendrik Brand, geb. Mijdrecht 1856, zn. van Jan en Elsje van der Neut.
2. Aagje Spruijt, geb. Loenersloot 7 mei 1859, † ald. 4 maart 1860.
3. Jan, volgt XIIaf.
4. Evert Spruijt, geb. Loenersloot 10 april 1861.
5. Jacob Spruijt, geb. Loenersloot 19 nov. 1863.
Uit het tweede huwelijk:
6. Aagje Spruijt, geb. Loenersloot 23 juni 1868.
7. Jacomina Hermina Spruijt, geb. Loenersloot 10 sept. 1869.
8. Coenraad Andries Spruijt, geb. Loenersloot 25 okt. 1870, † ald. 19 juli 1871.
9. Hendrika Spruijt, geb. Loenersloot 15 dec. 1871, † ald. 16 juli 1879.
10. Coenraad Andries Spruijt, geb. Loenersloot 2 sept. 1873.
11. Eitje Spruijt, geb. Loenersloot 30 aug. 1875, † ald. 29 juli 1877.

XIIaf. Jan Spruijt, geb. Loenersloot 10 april 1861, tr. Mijdrecht 26 sept. 1884 Willemijntje Vliet, geb. Uithoorn 1860, dr. van Leendert en Hillegonda Konijn.
Uit dit huwelijk:
1. Marretje Vliet, geb. Mijdrecht 7 sept. 1884.
2. Hillegonda Spruijt - Spruit, geb. Mijdrecht 23 nov. 1885, tr. Amsterdam 1 nov. 1911 Willem Johannes Marinus van Dungen, geb. Amsterdam 1884, Stoffeerder, zn. van Leentje Dorothea Catharina Dungen en wedr. van Marretje Spruit.

XIw. Isaac - Izašk Spruijt, geb. Loenersloot 6 febr. 1834, † Wilnis 2 okt. 1914, tr. Vinkeveen en Waverveen 30 okt. 1858 Marritje Korver, geb. Wilnis 1835, dr. van N.N. N.N. en Marritje Korver.
Uit dit huwelijk:
1. Aagje Spruijt, † Abcoude-Proosdij 30 okt. 1859.
2. Aagje Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 27 maart 1859, † Zeist 23 febr. 1932, tr. Johann Louis Thielking.
3. Aagje Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 7 aug. 1860.
4. Marritje Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 20 mei 1862, † ald. 13 aug. 1862.
5. Jacob Spruijt, geb. Abcoude-Proosdij 2 juni 1863, Schuitenvoerder, tr. Amsterdam 11 april 1883 Alida Cornelia Nuwenhuijzen, geb. Amsterdam 1858, Mutsenmaakster.

XIx. Jacob - Jakob Spruijt, geb. Loenersloot 6 sept. 1837, tr. Vinkeveen en Waverveen 31 aug. 1866 Cornelia van der Neut, geb. Waverveen 1839, dr. van Pieter en Alida van der Vaart.
Uit dit huwelijk:
1. Evert, volgt XIIag.
2. Pieter Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 29 juni 1878, † ald. 4 dec. 1880.

XIIag. Evert Spruijt, geb. Vinkeveen en Waverveen 29 okt. 1875, † Breukelen - Nijenrode 14 okt. 1943, tr. Loenen 26 okt. 1900 Adriana Runge, geb. Loosdrecht 1878, dr. van August en Janna Tober.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Spruijt, geb. Loenen 21 juni 1901, tr. Loenen 31 juli 1924 Klaas Houtman, geb. Loosdrecht 1899, zn. van Gerardus Gijsbertus en Lumpje Wilgenkamp.
2. Jeannette Margaretha Spruijt, geb. Loenen 16 okt. 1902, tr. Breukelen - Nijenrode 19 sept. 1919 Egbertus Jacob Lubbers, geb. Utrecht 1901, zn. van Jakob en Lieske Hoving.
3. Jacob Spruijt, geb. Loenen 1905, † ald. 23 juli 1906.
4. August Conrad Spruijt, geb. Loenen 1906, tr. Amsterdam 28 april 1932 Engelina Maria Lobo, geb. Amsterdam 1894.

Xj. Willem Spruijt, geb. Loenersloot 31 mei 1811, † ald. 13 dec. 1869, tr. Ruwiel 28 sept. 1839 Jannetje - Jannigje Mechelse (Meggels-Miggel-Michels), geb. Breukelen - Nijenrode 1814, † Loenersloot 10 maart 1878, dr. van Gerardus Mechelse - Meggels en Geertje Blom.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Spruijt, geb. Breukelen-Nijenrode 12 febr. 1840, † Loenersloot 29 okt. 1865.
2. Trijntje Spruijt, geb. Loenersloot 1842, † ald. 29 okt. 1868, tr. Loenersloot 9 dec. 865 Hendrik Roozenboom, geb. Oucoop 15 juli 1837, zn. van Grietje de Ru.
3. Gerrit, volgt XIy.
4. Trijntje (Marretje) Spruijt, geb. Loenersloot 8 maart 1847, † ald. 10 okt. 1877, tr. Loenersloot 3 dec. 1869 Albertus Zaal, geb. Loenersloot 1844, zn. van Gerrit en Fijtje van Es.
5. Gijsje Spruijt, geb. Loenersloot 2 dec. 1850, † ald. 20 febr. 1879, tr. Loenersloot 10 dec. 1875 Gerrit Kruijswijk, geb. Vinkeveen 1843, zn. van Gerrit Kruiswijk en Hendrika van Eijk.

XIy. Gerrit Spruijt, geb. Loenersloot 16 juni 1844, † Ruwiel 29 nov. 1927, tr. Loosdrecht 15 maart 1873 Hendrikje - Hendrika Lamme, geb. 1853, † Ruwiel 14 maart 1908, dr. van Pieter en Barbara Masmeijer.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt XIIah.
2. Pieter Spruijt, geb. Ruwiel 10 febr. 1877, tr. Tiebhoven 17 jan. 1901 Marretje Staartjes, geb. Tienhoven 1878, dr. van Jan en Neeltje Timmer.
3. Jan Spruit, geb. Loenersloot 10 juli 1879, † Ruwiel 26 febr. 1908, tr. Maarssen 3 febr. 1905 Aaltje van der Wal, geb. Gouda 1883, dr. van Cornelis en Neeltje Doeland.
4. Bart Spruit, geb. Loenersloot 9 maart 1882.
5. Gerardus Spruit, geb. Loenersloot 27 (mnd. onb.) 1889.

XIIah. Willem Spruit, geb. Vinkeveen 14 sept. 1873, tr. Loenersloot 9 dec. 1898 Jantje Slagt, geb. Breukelen - St.Pieters 1873, dr. van Jacobus en Geertruida van Ee.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Spruit, geb. Ruwiel 5 maart 1900, tr. Loenersloot 25 febr. 1926 Eimertje Hoogendoorn, geb. Loenersloot 1898, zn. van Jan en Hendrika van den Brink.
2. Jacoba Spruit, geb. Ruwiel 2 maart 1902, tr. Loenersloot 15 maart 1928 Johannes Bek, geb. Utrecht 1902, zn. van Bastiaan en Emma van der Sticht.
3. Geertruida Spruit, geb. 1904, † Ruwiel 11 juli 1907.

VIIIf. Jacobus Spruijt - Spruit, ged. Kockengen 18 juni 1747, tr. Kockengen 13 nov. 1774 Willempje de Jong, geb. Noorden 1744, † Mijdrecht 13 jan. 1814.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, volgt IXj.
2. Pieter, volgt IXk.
3. Jan, volgt IX-l.

IXj. Jacob Spruijt, geb. Kockengen 1775, † Mijdrecht 15 juli 1848, tr. Mijdrecht 7 dec. 1815 Trijntje van der Lugt - Lucht, geb. Mijdrecht 1784, † ald. 6 april 1831, dr. van Thames(Hannes) van der Lugt en Neeltje Simens van Eijk.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Spruit, geb. Mijdrecht 12 dec. 1817.
2. Jacobus Spruijt, geb. Mijdrecht 16 aug. 1819, † ald. 13 sept. 1827.
3. Thames Spruijt, geb. 28 dec. 1821, † Mijdrecht 10 maart 1822.
4. Thames Spruijt, geb. Mijdrecht 25 maart 1823, † ald. 29 aug. 1847.
5. Neeltje Spruijt, geb. Mijdrecht 18 mei 1825, † ald. 15 dec. 1854, tr. Oudhuizen 13 mei 1854 Pieter den Ouden, geb. Gouda 1832, zn. van Hendrik en Pietertje Berkhout.

IXk. Pieter Spruijt, geb. 1776, † Mijdrecht 27 dec. 1851, tr. Mijdrecht 24 aug. 1806 Sophia Kraan, geb. Mijdrecht 1 aug. 1784, † Vinkeveen en Waverveen 25 okt. 1871, dr. van Gerrit en Neeltje Lekkerkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Spruijt, geb. Mijdrecht 23 april 1807, † ald. 31 maart 1853, tr. 1e Mijdrecht 19 juni 1825 Teunis van Kreuningen, geb. Vinkeveen 6 nov. 1798, † Wilnis 22 febr. 1839, zn. van Leendert en Marretje van der Horst; tr. 2e Mijdrecht 1 juli 1847 Hendrik Verweij, geb. Kockengen 1785, † Mijdrecht 2 sept. 1852, zn. van Gijsbert en Japikje de Vogel en gesch. echtg. van Maria van Buuren.
2. Willemina - Wilhelmina Spruijt, geb. Mijdrecht 1809, † ald. 12 maart 1864, tr. Mijdrecht 23 aug. 1829 Arie - Arij van Leeuwen, geb. Mijdrecht 1807, † ald. 9 juni 1849, zn. van Jacob en Neeltje van Wieringen.
3. Gerretje Spruijt, geb. 1811, † Mijdrecht 28 febr. 1814.

IX-l. Jan Spruijt, geb. Mijdrecht 1784, † ald. 16 jan. 1829, tr. Mijdrecht 13 mei 1818 Neeltje van der Genugten, geb. 1795, † Mijdrecht 17 sept. 1847, dr. van Abraham en Jannetje Bovenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Spruijt, geb. Mijdrecht 14 febr. 1819.
2. Abraham Spruijt, geb. Mijdrecht 22 april 1820, † ald. 20 maart 1822.
3. Willempje Spruijt, geb. Mijdrecht 21 sept. 1821, tr. Mijdrecht 9 mei 1847 Willem van der Tooren, geb. Boskoop 1823, zn. van Koos en Maggeltje Roseboom.
4. Jannetje Spruijt, geb. Mijdrecht 21 juli 1823, † ald. 24 okt. 1824.
5. Levenloze dochter, geb. Mijdrecht 27 aug. 1824.
6. Abraham, volgt Xk.
7. Adriana Spruijt, geb. Mijdrecht 3 jan. 1827, † ald. 27 febr. 1827.
8. Trijntje Spruijt, geb. Mijdrecht 30 jan. 1828, † ald. 8 nov. 1837.
9. Jan Spruijt, geb. Mijdrecht 29 april 1829, † ald. 18 nov. 1829.

Xk. Abraham Spruijt, geb. Mijdrecht 1825, tr. 1e Marie Tijssen Ewoud, † vůůr 1863; tr. 2e Amsterdam 6 mei 1863 Harmijntje Mijn, geb. Amsterdam 1833, Werkster, dr. van Hendrik en Betje Berghuis.
Uit het tweede huwelijk:
1. Maria Spruijt, geb. Amsterdam 1864, tr. Amsterdam 6 okt. 1886 Jan Johannes ten Bosch, geb. Amsterdam 1864, Vuurstoker, zn. van Jan en Catharina Louwens.
2. Harmijntje Spruijt, geb. Amsterdam 1865, tr. Amsterdam 8 sept. 1892 Pieter Matthijs Beekhof, geb. Voorburg 1857, Stoker, zn. van Albert en Johanna Visser en gesch. echtg. van Johanna Cornelia Vermeulen.
3. Abram Spruijt, geb. Amsterdam 1867, Zeeman, tr. Amsterdam 3 juni 1896 IJtje Dijkstra, geb. Oostdongeradeel 1868, dr. van Minkes Takes en Hielkje Lolkema.
4. Catharina Spruijt, geb. Amsterdam 1874, tr. Amsterdam 28 april 1898 Simon Pieter van Veen, geb. Ooltgensplaat 28 aug. 1871, zn. van Simon en Pietronella de Vos.

VIIIg. Adrianus Spruijt, geb. Spengen, ged. Kockengen 2 sept. 1750, Watermolenaar, † Woerden 19 okt. 1817, tr. Kamerik 29 (kerkelijk 28) nov. 1779 Adriana den Boer, ged. Kamerik 18 aug. 1757, † Woerden 16 okt. 1817, dr. van Willem Gerritse de Boer en Lijsje Elisabeth Pieters Brunt.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, volgt IXm.
2. Willem Spruijt, ged. Kamerik 4 aug. 1782, † ald. vůůr 1783.
3. Willem Spruijt, geb. Kamerik 17 aug. 1783.
4. Marrigje Spruijt, ged. Kamerik 19 aug. 1784, † ald. vůůr 1787.
5. Gerrit, volgt IXn.
6. Marrigje Spruijt, ged. Kamerik 3 juni 1787, † ald. vůůr 1790.
7. Lijsje Spruijt, ged. Kamerik 31 aug. 1788.
8. Marrigje Spruijt, ged. Kamerik 29 jan. 1790.
9. Pieter, volgt IXo.
10. Hendrik Spruijt, ged. Kamerik 27 okt. 1792.
11. Jan Spruijt, ged. Kamerik 17 mei 1794.

IXm. Jacob Spruijt, ged. Kamerik 18 aug. 1780, Watermolenaar, † Wilnis 23 sept. 1817, tr. Teuntje Oostveen, † Wilnis 10 okt. 1817.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (Hanna) Spruijt, geb. Kamerik (Camert) 14 maart 1805, Koloniste, † Veenhuizen 5 sept. 1849, tr. 1e Mijdrecht 31 okt. 1827 Arij - Arie van der Linden, geb. Mijdrecht 1800, † ald. 15 juli 1831, zn. van Arij en Jannetje Lek; tr. 2e Nieuwkoop en Noorden 22 mei 1834 Jacobus Vermeulen, geb. Leiden 1810, zn. van Jacobus en Dirkje van der Muts.
2. Aantje Spruijt, geb. Zevenhoven 1807, † Mijdrecht 3 juni 1849, tr. Mijdrecht 31 dec. 1837 Sijmen - Simon van Uitert, geb. Mijdrecht 1810, zn. van N.N. van N.N. en Jansje van Uitert.
3. Kind.
4. Kind.
5. Kind.
6. Adrianus Spruit, geb. 1810, tr. Achttienhoven 1 juli 1829 Jannetje Nandel, geb. 1800, dr. van Philip Aalbertse en Aalbertje Davelaer.
7. Jan Spruit, geb. Wilnis 2 juni 1811, † ald. 17 april 1835.

IXn. Gerrit Spruijt, ged. Kamerik Houtdijken 1 jan. 1786, Watermolenaar, † Wilnis 6 jan. 1867, tr. Wilnis 19 dec. 1818 Adriana Kamper, ged. Montfoort 23 aug. 1782, † Wilnis 7 mei 1862, dr. van Pieters Stevens en Antonia Verlee.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonia Spruijt, geb. Wilnis 17 maart 1817, † ald. vůůr 1829.
2. Pieter Spruijt, geb. Wilnis 10 aug. 1819, † ald. 15 aug. 1819.
3. Adrianus Spruijt, geb. Wilnis 22 febr. 1821, † ald. 14 febr. 1829.
4. Pieter Spruijt, geb. Wilnis 9 juni 1822, † ald. 18 sept. 1822.
5. Pieter Spruijt, geb. Wilnis 18 juli 1823, tr. Nieuwkoop 19 okt. 1876 Elisabeth Tisper, geb. Jaarsveld 1841, † Mijdrecht 8 febr. 1901, dr. van Willem Frederik en Annigje Langerak.
6. Jacob Spruijt, geb. Wilnis 1 dec. 1824, † ald. 24 maart 1825.
7. Aantje Spruit, geb. 1825, † Wilnis 2 sept. 1829.
8. Antonia Spruit, geb. 1826, † Wilnis 6 nov. 1827.
9. Antonia - Anthonia Spruijt, geb. Wilnis 17 maart 1826, † ald. 13 april 1874, tr. Vinkeveen en Waverveen 24 maart 1848 Cornelis Spruijt, geb. Abcoude-Baambrugge 8 febr. 1825, Metselaar, † Wilnis 15 sept. 1893, zn. van Willem en Marretje - Marritje - Maria van Spengen; hij hertr. Wilnis 8 juni 1877 Gerritje van Goor.
10. Jakob Spruijt, geb. Wilnis 17 maart 1826, † ald. 31 okt. 1827.
11. Aantje Spruijt, geb. Wilnis 23 april 1829, † ald. 1830.
12. Aantje Spruijt, geb. Wilnis 9 april 1830, † ald. 19 juli 1830.
13. Aantje Spruijt, geb. Wilnis 16 april 1831, † ald. 17 nov. 1835.
14. Eva Spruijt, geb. Wilnis 29 jan. 1835, † Uithoorn 5 mei 1871, tr. Wilnis 6 maart 1863 Dirk Korver, geb. Wilnis 26 nov. 1830, Fabriekswerker, † Utrecht 6 april 1898, zn. van N.N. N.N. en Marretje Korver en gesch. echtg. van Margrietha Kruishaar.

IXo. Pieter Spruijt, geb. Kamerik 1791, † Woerden 23 jan. 1867, tr. Linschoten 10 juni 1818 Lijsje van Harten, ged. Linschoten 17 sept. 1792, † Woerden 19 april 1862, dr. van Cornelis en Grietje van Spangen.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt X-l.
2. Grietje Spruijt, geb. Woerden 23 jan. 1821, † ald. 12 maart 1892, tr. 1e Woerden 26 dec. 1846 Cornelis Flier, geb. Lange Ruige Weide 27 april 1818, † Woerden 26 april 1874, zn. van Jan en Margje Erkel; tr. 2e Woerden 20 jan. 1876 Cornelis Spek, geb. Barwoutswaarder 1822, zn. van Teunis en Neeltje de Jong.
3. Cornelis, volgt Xm.
4. Aartje Spruit, geb. Woerden 6 dec. 1825, † ald. 10 febr. 1905.
5. Geertrui Spruijt, geb. Woerden 20 maart 1828, † ald. 7 juni 1828.
6. Geertruij Spruit, geb. Woerden 15 mei 1829, † ald. 10 okt. 1829.
7. Gerrit, volgt Xn.
8. Geertrui Spruit, geb. Woerden 18 jan. 1832, † ald. 31 maart 1832.
9. Jacob Spruit, geb. Woerden 17 nov. 1833, † ald. 25 jan. 1842.

X-l. Adrianus Spruijt, geb. Woerden 20 mei 1819, † Linschoten 29 nov. 1868, tr. Kamerik-Mijzijde 4 dec. 1846 Aagje de Jong, geb. Kamerik 1820, dr. van Hendrik en Hilletje Uithoff.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Spruijt, geb. Kockengen 11 sept. 1847.
2. Pieter, volgt XIz.
3. Jacob Jan, volgt XIaa.
4. Krijn Spruijt, geb. Woerden 31 jan. 1853.
5. Krijn Spruijt, geb. Aalsmeer 13 aug. 1855.
6. Lijsje Spruijt, geb. Linschoten 23 mei 1857, † ald. 17 febr. 1859.
7. Leijsje - Lijsje Spruijt, geb. Linschoten 9 febr. 1860, † Haarlemmermeer 5 febr. 1932, tr. Haarlemmermeer 15 okt. 1879 Cornelis Bokhorst, geb. Haarlemmermeer 29 jan. 1856, † ald. 14 okt. 1914, zn. van Petrus en Philipijntje de Jong.

XIz. Pieter Spruijt, geb. Woerden 10 mei 1849, tr. Linschoten 30 nov. 1877 Willemijntje Veldthuysen, geb. Rhenen 1852.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Spruijt, geb. Linschoten 13 maart 1881.
2. Frans Spruijt, geb. Linschoten 13 maart 1881.
3. Levenloze dochter, geb. Linschoten 27 april 1884.
4. Zoon, geb. Linschoten 15 juni 1887.
5. Kind, geb. Linschoten 30 mei 1888.
6. Teunisje Adriana Spruijt, geb. Linschoten 1890.
7. Levenloze zoon, geb. Linschoten 12 maart 1892.
8. Levenloze dochter, geb. Linschoten 7 dec. 1893.
9. Levenloze dochter, geb. Linschoten 9 juni 1895.

XIaa. Jacob Jan Spruijt, geb. Woerden 8 jan. 1851, † Linschoten 20 nov. 1916, tr. 13 febr. 1880 Willemijntje van Woudenberg, geb. Linschoten 1854, † ald. 22 juni 1926, dr. van Willem Woudenberg en Maria Ederveen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Spruit, geb. Linschoten 1880, tr. Paulus van Eijk, geb. Reeuwijk 1878, zn. van Wouter en Maria van Merkus.
2. Adrianus Spruijt, geb. Linschoten 26 juli 1881, † ald. 25 jan. 1883.
3. Willem Spruijt, geb. Linschoten juli 1882, † ald. 25 nov. 1882.
4. Aagje Spruijt, geb. Linschoten 25 juli 1884, † ald. 29 okt. 1886.
5. Adrianus Spruijt, geb. Linschoten 27 jan. 1886, † ald. 20 juli 1886.
6. Aagje Spruijt, geb. Linschoten 5 febr. 1887, † Enkhuizen 19 maart 1930.
7. Adriana Hendrika Spruijt, geb. Linschoten 17 juli 1888.
8. Adrianus Spruijt, geb. Linschoten 11 sept. 1889, † ald. 14 jan. 1890.
9. Adrianus Spruijt, geb. Linschoten 1891, tr. Zegveld 11 dec. 1919 Adriaantje Burggraaf, geb. Zegveld 1887, zn. van Klaas en Martijntje de Lange.
10. Willem Spruijt, geb. Linschoten 1894, † ald. 9 febr. 1895.
11. Willem Spruijt, geb. Linschoten 1896, † Schore 1 mei 1919, tr. Cornelia Sinke, geb. Kapelle 1890, dr. van Jacob en Maria de Ruiter.

Xm. Cornelis Spruijt, geb. Woerden 31 okt. 1823, † Mijdrecht 15 april 1900, tr. 1e Woerden 17 febr. 1854 Hendrikje Voorberg(en) - Voorburg, geb. Zegveld 1830, † ald. 25 febr. 1867, dr. van Jan Voorberg(en) en Willemijntje de Jong; tr. 2e Zevenhoven 29 febr. 1872 Trijntje Koos, geb. Zevenhoven 1833, † Mijdrecht 3 okt. 1888, dr. van Maarten en Marijtje Stout - Hout.
Uit het eerste huwelijk:
1. Mijntje Spruijt, geb. Zegveld 9 mei 1854, † ald. 2 juli 1855.
2. Mijntje Lijsje Spruijt, geb. Zegveld 22 aug. 1855, † ald. 6 maart 1859.
3. Pieter, volgt XIab.
4. Mijntje Spruijt, geb. Zegveld 1 sept. 1859, † ald. 13 dec. 1863.
5. Lijsje Spruijt, geb. Zegveld 5 nov. 1861, † ald. 22 dec. 1863.
6. Janna Spruijt, geb. Zegveld 3 okt. 1863, † ald. 6 maart 1865.
Uit het tweede huwelijk:
7. Marijtje Spruijt, geb. Zevenhoven 1876, † Vinkeveen en Waverveen 24 juni 1947, tr. Vinkeveen en Waverveen 22 nov. 1907 Gerrit Kruiswijk, geb. Loenersloot 2 okt. 1876, zn. van Gerrit Kruijswijk en Gijsje Spruijt (Xj,5).

XIab. Pieter Spruit, geb. Zegveld 2 sept. 1857, Timmerman, tr. Hilversum 13 mei 1882 Geertje de Vries, geb. Nigtevecht 1861.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Spruit, geb. Hilversum 1887, Bakker, tr. Hilversum 27 maart 1912 Cornelia van Ettekoven, geb. Utrecht 1882, dr. van Dirk en Christina Susanna Adriana Claessens.
2. Maria Elisabeth Spruit, geb. Hilversum 1896, tr. Hilversum 19 april 1922 Albert Johannes Smith, geb. Amsterdam 1893, Chauffeur, zn. van Geuchien Detmer en Klaarke Bijlsma.
3. Pieter Gerardus Spruit, geb. Hilversum 1897, Bankwerker, tr. Cornelia Mulder, geb. Naarden 1900.

Xn. Gerrit Spruijt, geb. Woerden 7 nov. 1830, † ald. 22 nov. 1908, tr. Woerden 27 nov. 1863 Neeltje (Aaltje) Johanna van Luijn, geb. Utrecht 1838, † Woerden 11 dec. 1908, dr. van N.N. van N.N. en Meetje Catharina M. Luijn.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt XIac.
2. Jan Hermanus Spruijt, geb. Woerden 13 dec. 1865, † ald. 12 mei 1894.
3. Gerrit Spruijt, geb. Woerden 15 april 1868, † ald. 10 dec. 1868.
4. Gerrit Spruijt, geb. Woerden 21 jan. 1870, † Barwoutswaarder 2 dec. 1886.
5. Metje Catarina Marragrieta Spruit, geb. Woerden 4 febr. 1872, † ald. 23 jan. 1873.
6. Lijsje Spruit, geb. Woerden 30 maart 1873, † ald. 3 febr. 1924, tr. Woerden 19 jan. 1893 Arie Grootendorst, geb. Reeuwijk 1871, † Woerden 17 nov. 1940, zn. van Leendert en Gijsje Schouten.
7. Jacobus Hendrik Spruit, geb. Woerden 16 april 1876, † ald. 4 sept. 1876.
8. Metje Catharina Margaretha Spruit, geb. Woerden 4 mei 1878, † ald. 27 okt. 1878.

XIac. Pieter Spruijt, geb. Woerden 30 okt. 1864, † ald. 17 dec. 1933, tr. Woerden 19 sept. 1895 Jansje Willemijntje van Mazijk, geb. Hekendorp 1870, † Woerden 31 jan. 1941, dr. van Franciscus en Petronella Verweij.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt XIIai.
2. Pietronella Spruit, geb. Woerden 16 juli 1897, tr. Woerden 31 mei 1923 Jacobus Dekens, geb. Oudewater 1899, Los werkman, zn. van Jacobus en Maria Vis.
3. Neeltje Johanna Spruit, geb. Woerden 4 sept. 1898, † ald. 7 jan. 1899.
4. Jansje Willemijntje Spruit, geb. Woerden 30 maart 1900, tr. Woerden 11 okt. 1917 (echtsch. ingeschr. ald. 31 dec. 1918) Hendrikus Laurentius de Vroege, geb. Woerden 1895, zn. van Antonij en Antoinetta Christina Rammers.
5. Franciscus Spruit, geb. Woerden 13 aug. 1901, † ald. 28 aug. 1901.
6. Neeltje Johanna Spruit, geb. Woerden 10 okt. 1902, † ald. 27 mei 1910.
7. Christina Spruijt, geb. maart 1904, † Woerden 16 okt. 1904.
8. Franciscus Spruijt, geb. Woerden 1906, † ald. 3 juni 1910.
9. Pietertje Spruijt, geb. Woerden 1907, tr. Woerden 14 nov. 1929 Evert de Graaf, geb. Kamerik 1907, dr. van Arie en Elizabeth de Rooij.
10. Hendrika Maria Spruit, geb. Woerden 1911, tr. Woerden 22 sept. 1932 Jan van Elk, geb. Woerden 26 nov. 1906, † Dachau (Duitsland) 27 febr. 1945, zn. van Jan en Neeltje Lokhorst.

XIIai. Gerrit Spruijt, geb. Woerden 19 mei 1896, tr. Woerden 3 dec. 1925 Cornelia Hage, † Woerden 17 maart 1931, dr. van Martinus en Cornelia Oostveen.
Uit dit huwelijk:
Jansje Willemijntje Spruijt, geb. 1931, † Woerden 19 jan. 1931.

VIId. Claas Hendrikse Spruijt, ged. Linschoten 1 jan. 1717, tr. 1e Linschoten 13 nov. 1746 Lijsje van Rossum; tr. 2e Linschoten 14 aug. 1757 Aaltje Driesse van der Wal, geb. Horssen (Gld); zij hertr. Linschoten 14 aug. 1757 Christiaan van der Wurp.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Spruit, ged. Linschoten 17 dec. 1747.
2. Knelis Spruit, ged. Linschoten 2 maart 1749.
3. Emmerensje Spruijt, ged. Linschoten 2 aug. 1750.
4. Machje Spruijt, ged. Linschoten 11 mei 1752.
5. Maarten Spruijt, ged. Linschoten 7 april 1754.
6. Lijsje Spruijt, ged. Linschoten 18 juli 1756.

VId. Cornelis Ariens(en) Spruijt, geb. Kattenbroek 1670, tr. Linschoten 11 febr. 1649 Theuntje Lambertsdr Verweij, geb. Heijcoop 1670.
Uit dit huwelijk:
Gerritje Cornelisdr Spruijt, ged. Linschoten 2 sept. 1694, † 1769, tr. 1e Kamerik 21 nov. 1717 IJsbrant Jacobs Smallaan, geb. Gieltjesdorp, ged. Kockengen aug. 1699; tr. 2e Loenen a.d. Vecht 23 maart 1720 Sijmen Teunisz Korver, geb. Loenen 1684, zn. van Theunis Willemsz Corver en Elsje Cornelisdr Breij.

Vc. Teunis Wieren Spruijt, geb. Cattenbroek 1655, tr. Linschoten 19 okt. 1676 Geertje Gerrits van Honckop, geb. Linschoten 1655, † Zegveld 21 dec. 1719, dr. van Gerrit en N.N. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Jan Tonis Spruijt, geb. Linschoten, tr. Linschoten 7 juni 1713 Jannighje Hendricks Schouten.
2. Wier Teunisz (Wiro) Spruijt, geb. Linschoten 2 aug. 1677, tr. Linschoten 26 nov. 1699 Lijsbeth Claes van Leeuwen.
3. Petronella (Petertje) Spruijt, geb. Linschoten 20 maart 1679.
4. Gerarda Spruijt, geb. Linschoten 30 april 1686.
5. Hendrick Teunisz, volgt VIe.
6. Gerret Teunisz Spruijt, geb. Linschoten 7 aug. 1690.
7. Gerardus Spruijt, geb. Linschoten 16 maart 1692.
8. Maria Spruijt, geb. Linschoten 1 okt. 1694.
9. Petertje Spruijt, geb. Linschoten 20 maart 1697.

VIe. Hendrick Teunisz Spruijt, geb. Linschoten 21 sept. 1688, Vermoedelijk boer, tr. Oudewater of Haastrecht 1705 Maria Gijsbertse Kool.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Hendriksz (Hendrik), volgt VIIe.
2. Gijsbertus, volgt VIIf.
3. Werenfridus (Wiro-Willem) Spruijt, ged. Haastrecht 14 nov. 1721.
4. Johannes (Johan) Spruijt, ged. Haastrecht 6 sept. 1723, Boerenknecht bij zijn oom Gerrit Teunis Spruijt, † Zegveld (Woerden) 1765, tr. Cornelia Thomas Vreeswijk.
5. Gerardus (Gerrit) Spruijt, ged. Haastrecht 29 jan. 1729, tr. 1735 Anna Verint (Vrint, Vrindt, Vriend).
6. Wierfridus (Wier-Wiero-Wironus), volgt VIIg.
7. Henrica (Henrica) Spruijt, ged. Haastrecht 22 juli 1734, † ald. 23 juli 1734.

VIIe. Teunis Hendriksz (Hendrik) Spruijt, ged. Haastrecht? 1716, tr. Haastrecht 12 april 1744 Marrigje Jans (Maria) Verhaer, ged. Schoonhoven 12 okt. 1721, dr. van Gilliam (Guiljam) Verhaar en Johanna de Korte.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIIh.
2. Willem Spruijt, ged. Haastrecht 8 april 1745.

VIIIh. Hendrik Spruijt, ged. Hastrecht 13 april 1744, tr. Waddinxveen 21 nov. 1773 Claasje Prinsbergen, geb. Haastrecht 4 juli 1747, dr. van Claas Dircksz en Geertje Jacobse van der Jagt.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis (Antonius), volgt IXp.
2. Geertje Spruijt, geb. Waddinxveen 12 nov. 1776.
3. Willem Spruijt, geb. Waddinxveen 25 mei 1780.
4. Willemein (Willempje) Spruijt, geb. Waddinxveen 6 okt. 1783, † Nieuwer-Amstel na 28 april 1854, tr. Waddinxveen 28 april 1805 Jacob Steenland.

IXp. Teunis (Antonius) Spruijt, geb. Waddinxveen 29 nov. 1774, † Aarlanderveen 17 nov. 1831, tr. Niesje van Breukelen, geb. Kromwijk (Breukelen) 17 dec. 1783, † Aarlanderveen 1 maart 1870.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Spruijt, geb. Aarlanderveen 13 aug. 1806, † Aardenburg 29 nov. 1832.
2. Cornelia (Neeltje) Spruijt, geb. Reijerskop 24 okt. 1810, † Gouda 30 sept. 1847, tr. 1e N.N. N.N.; tr. 2e Gouda 1833 Hendrik Schut, geb. Bergschenhoek 3 aug. 1794, Turfverkoper, Sjouwerman, † Gouda 24 dec. 1845, zn. van Johannes en Geertje van Hulst.
3. Claasje - Klaasje Spruijt, geb. Aarlanderveen 2 aug. 1815, † Leiderdorp 2 mei 1879, tr. Leiderdorp 3 sept. 1846 Laurens Verver, geb. Leiderdorp 3 april 1822, † vůůr 1879, zn. van Dick en Neeltie Berg.

VIIf. Gijsbertus Spruijt, ged. Haastrecht 10 dec. 1719, begr. Waarder 30 april 1788, tr. Cornelia Kemp, geb. Haastrecht 1730, begr. Oudewater 21 febr. 1806.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Spruijt, ged. Haastrecht 23 febr. 1765.
2. Adriana Spruijt, ged. Haastrecht 24 juli 1767, † Abcoude-Proosdij 28 febr. 1838, tr. 1e Hendricus van Tol, begr. Vinkeveen 18 sept. 1807; tr. 2e Abcoude-Proosdij 11 mei 1816 Petrus de Groot, geb. Ouder-Amstel 1788, zn. van Jacob en Geertruij van der Laan.
3. Henricus - Hendrik Gijsbertszn, volgt VIIIi.
4. Geertrudis Spruijt, ged. Haastrecht 3 april 1772.
5. Gertrude Spruit, geb. 1775, † Vinkeveen 14 febr. 1813, tr. Guillaume Kraaijpoel.

VIIIi. Henricus - Hendrik Gijsbertszn Spruijt, ged. Haastrecht 8 mei 1770, † ald. 18 febr. 1835, tr. 1e Petronella de Vos, geb. 1785, † Haastrecht 18 nov. 1827; tr. 2e Haastrecht 14 mei 1788 Agnes - Agniete (Agneta Lensen) Leusen, ged. 12 maart 1752, † 6 nov. 1795, dr. van Johannes en Theodora Pieterse; tr. 3e Haastrecht 6 nov. 1796 Johanna Maria Herfkens, geb. 1773, † Haastrecht 12 febr. 1845, dr. van Jan en Antje Stel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbertus Spruijt, geb. 1814, † Haastrecht 3 dec. 1856, tr. Haastrecht 29 sept. 1841 Johanna - Anna Stolwijk, geb. Haastrecht 3 jan. 1794, † ald. 5 juli 1865, dr. van Wilhelmus en Joanna Stuijvenberg.
2. Margaretha (Marrigje) Spruit, geb. Haastrecht 1816, † IJsselstein 24 aug. 1881, tr. Haastrecht 23 nov. 1841 Gerrit van der Maat, geb. IJsselstein 1805, † ald. 19 jan. 1881, zn. van Jan en Frijtje Jongeling en gesch. echtg. van Aaltje van Rooijen en gesch. echtg. van Dirkje Koster.
3. Cornelia Spruijt, geb. Haastrecht 1819, † Kamerik Houtdijken 10 juli 1852, tr. 1e Haastrecht 8 april 1836 Cornelis Vergeer, ged. Haastrecht 3 sept. 1811, † ald. 25 juli 1839, zn. van Sijmen en Martijntje Hogenes; tr. 2e Haastrecht 23 nov. 1841 Dirk Rijkelijkhuijzen, geb. Linschoten, ged. Oudewater 13 sept. 1809, Bouwman te Kamerik, † Kamerik 19 april 1887, zn. van Joannis (Joris) en Annigje Freeswijk - Vreeswijk; hij hertr. Kamerik 28 okt. 1853 Maria Schutter.
4. Jacobus, volgt IXq.
5. Levenloze zoon, geb. Haastrecht 18 nov. 1827.
6. Levenloze zoon, geb. Haastrecht 18 nov. 1827.
Uit het tweede huwelijk:
7. Maria Spruijt, ged. Haastrecht 27 juni 1790, † ald. 6 sept. 1859, tr. Haastrecht 15 mei 1819 Hendrik van Achthoven - Agthoven, geb. Montfoort 3 okt. 1780, Schipper, † Haastrecht 26 maart 1826, zn. van Evert van Agthoven en Cornelia van den Berg.
8. Waltera Spruijt, ged. Haastrecht 26 okt. 1795, † ald. 4 dec. 1871.
Uit het derde huwelijk:
9. Cornelis Spruijt, geb. 1800, † Haastrecht 31 mei 1879, tr. 13 jan. 1832 Wilhelmina Hoendelaar, geb. Haastrecht 22 aug. 1798, † ald. 22 maart 1855, dr. van Gerardus Hoenselaar en Catharina Deelen.

IXq. Jacobus Spruijt, geb. Haastrecht 1826, † IJsselstein 1 nov. 1897, tr. 1e Haastrecht 20 mei 1857 Jannigje Bouwman, geb. Haastrecht 1837, † ald. 4 juni 1864, dr. van Arie en Catharina Stolwijk; tr. 2e Vlist 24 nov. 1865 Geertruida Rijkelijkhuijzen, geb. Vlist en Bonrepas 17 maart 1833, † IJsselstein 4 sept. 1909, dr. van Cornelis van Rijkelijkhuijzen en Anna Broere.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbertus Spruijt, geb. Haastrecht 1857, † IJsselstein 12 febr. 1912.
2. Hendrik Spruijt, geb. Haastrecht 1858, † ald. 13 juni 1858.
3. Arie Spruijt, geb. Haastrecht 1859, † ald. 9 nov. 1859.
4. Johannes Spruijt, geb. Haastrecht 1860, † ald. 16 jan. 1861.
Uit het tweede huwelijk:
5. Cornelis Johannes Spruijt, geb. 1868, † IJsselstein 29 maart 1933.
6. Johanna Cornelia Spruijt, geb. Haastrecht 1869, † IJsselstein 8 maart 1946.
7. Johanna Petronella Spruijt, geb. Haastrecht 1870, † Soest 21 febr. 1923, tr. IJsselstein 6 nov. 1906 Adriaan Johannes Dorrestein, geb. Bunnink 1863, zn. van Cornelis en Margaretha (Grietje) van Schaik.
8. Hendrikus Gerardus Spruijt, geb. Haastrecht 1872, † IJsselstein 30 juli 1872.
9. Francina Gerarda Spruijt, geb. 1874, † IJsselstein 18 jan. 1894.
10. Jacobus Hendrikus, volgt Xo.
11. Antonius Wilhelmus, volgt Xp.

Xo. Jacobus Hendrikus Spruijt, geb. Haastrecht 1875, † IJsselstein 28 mei 1945, tr. Wijk bij Duurstede 13 mei 1919 Johanna Maria van Schaik, geb. Wijk bij Duurstede 1890, dr. van Kornelis en Anna Maria van der Linden.
Uit dit huwelijk:
Gijsbertus Cornelis Joannes Spruijt.

Xp. Antonius Wilhelmus Spruijt, geb. Haastrecht 1879, tr. Werkhoven 11 juni 1909 Anna Maria Dorrestein, geb. Werkhoven 1880, dr. van Cornelis en Gerritje van den Hoven.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Vlist 27 nov. 1910.
2. Levenloze zoon, geb. Vlist 27 nov. 1910.
3. Franciscus Gerardus Spruijt, geb. 1919, † Wijk bij Duurstede 15 nov. 1920.

VIIg. Wierfridus (Wier-Wiero-Wironus) Spruit, ged. Vlist 7 maart 1731, Boer, † Hekendorp 26 febr. 1810, tr. Haastrecht 28 okt. 1774 Geertrudis (Geertruij) de Keiser - Keijzer - Keyser, geb. Roosendaal (Oudewater), † Haastrecht 8 juni 1801.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus (Hendrik), volgt VIIIj.
2. Adrianus, volgt VIIIk.
3. Cornelia Spruijt, ged. jan. 1781, † Hekendorp 21 sept. 1856, tr. Teunis Rijkelijkhuizen.
4. Gerrit, volgt VIII-l.
5. Antonius (Anton) Spruijt, ged. Oudewater 10 jan. 1785.
6. Anthonius (Teunis) - Antonie, volgt VIIIm.
7. Petronella Spruijt, geb. Rozendaal 1786, † Aarlanderveen 23 sept. 1859, tr. Reeuwijk 15 febr. 1817 Teunis - Anthonius Boere, geb. Stein 1787, † Aarlanderveen 17 okt. 1846, zn. van Klaas en Anaa van der Vlist.
8. Nicolaas (Klaas), volgt VIIIn.

VIIIj. Hendrikus (Hendrik) Spruijt, ged. Roosendaal (Oudewater) 11 sept. 1775, † Haastrecht 31 aug. 1820, tr. Haastrecht 24 jan. 1808 Lena Stolwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Werenfridus (Wier) Spruijt, ged. (Boven) Haastrecht 8 jan. 1809, † Haastrecht 12 juli 1845.
2. Willem Spruijt, geb. 1812, † Haastrecht 6 aug. 1828.
3. Jannigje Spruijt, geb. Haastrecht 1813, † ald. 11 maart 1881, tr. Haastrecht 24 sept. 1835 Jan Versteeg, geb. Woerden 1801, zn. van Huibert en Dirkje de Vroome.

VIIIk. Adrianus Spruijt, ged. Oudewater 8 sept. 1778, † Haastrecht 22 okt. 1861, tr. 1e Agnes Nobel, ged. Haastrecht 24 jan. 1782, † ald. 31 aug. 1829, dr. van Theodorus en Regina van Weel; tr. 2e Haastrecht 25 aug. 1830 Adriana (Jaantje) de Ridder, geb. Haastrecht 17 nov. 1805, † ald. 29 sept. 1863, dr. van Cornelis en Marrigje van der Vlist.
Uit het tweede huwelijk:
1. Agnes Spruijt, geb. 1831, † Haastrecht 23 juli 1833.
2. Cornelis Spruijt, geb. 1833, † Haastrecht 5 jan. 1836.
3. Agnes Spruijt, geb. 1835, † Haastrecht 2 febr. 1855.
4. Wiero Spruijt, geb. 1838, † Haastrecht 22 maart 1855.
5. Geertruida Spruijt, geb. 1839, † Haastrecht 6 dec. 1840.
6. Cornelis Spruijt, geb. 1840, † Haastrecht 24 okt. 1840.
7. Arie, volgt IXr.
8. Adrianus Anthonius (Arie), volgt IXs.
9. Cornelis Spruijt, geb. 1843, † Haastrecht 25 jan. 1844.
10. Antonius Adrianus (Anton), volgt IXt.
11. Levenloze zoon, geb. Haastrecht 5 april 1847.
12. Geertruida Spruijt, geb. Haastrecht 1849, † Oudenrijn 28 april 1909, tr. Stein 22 april 1868 Leonardus de Wit, geb. 1836, † Oudenrijn 21 nov. 1900, zn. van Johannes en Jacomijntje Verheul.

IXr. Arie Spruijt, geb. Haastrecht 28 okt. 1841, † ald. 22 dec. 1914, tr. Snelrewaard 21 febr. 1862 Lena van Wijk, geb. 1838, dr. van Nicolaas en Cornelia de Jong.
Uit dit huwelijk:
Adrianus Anthonius Spruijt, geb. 1863, † Oudewater 5 juli 1933, tr. Johanna Maria Steenkamer, geb. 1869, † Oudewater 30 dec. 1934, dr. van Hendrikus en Cornelia Slootjes.

IXs. Adrianus Anthonius (Arie) Spruijt, geb. 1842, tr. Snelrewaard 21 febr. 1862 Helena (Lena) van Wijk, geb. Haastrecht 1840, † ald. 6 okt. 1916, dr. van Nicolaas en Cornelia de Jong.
Uit dit huwelijk:
Catharina Anthonia Spruijt, geb. 1870, † Haastrecht 6 maart 1870.

IXt. Antonius Adrianus (Anton) Spruijt, geb. Haastrecht 7 maart 1844, † Harmelen 18 dec. 1913, tr. Bodegraven 8 mei 1868 Antonia van Veldhuizen, geb. Harmelen 8 jan. 1844, † Oudewater 28 aug. 1919, dr. van Joannes en Gijsberta Achterof.
Uit dit huwelijk:
1. Martha Stephanie (Maria Fortunata) Spruit.
2. Adrianus Stephanus (Arie), volgt Xq.
3. Johannes Gijsbertus, volgt Xr.
4. Wiero Anthonius (Wier), volgt Xs.
5. Antonius Theodorus (Anton) Spruijt, geb. Haastrecht 10 juli 1880, † Tayuenfu te China 12 juli 1943, begr. IndonesiŽ.
6. Johannes Mathias (Johan) Spruijt, geb. Haastrecht 1884, tr. Hoenkoop 21 febr. 1908 Maria Wilhelmina de Wit, geb. Hoenkoop 1881, dr. van Floris en Dirkje van Stolwijk.
7. Cornelis (Cor) Spruit, geb. Haastrecht 5 mei 1885, † Alverna (Gld) 17 nov. 1958.
8. Gijsbertus (Gijs) Spruit, geb. Haastrecht 21 april 1891, † Heerlen 22 dec. 1956.

Xq. Adrianus Stephanus (Arie) Spruit, geb. Haastrecht 29 mei 1869, † Oudewater 19 dec. 1931, tr. Lopik 22 april 1898 Agatha Maria van Katz, geb. Lopik 20 nov. 1873, † Oudewater 10 april 1962, dr. van Cornelis en Maria Sluijs.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Adrianus (Anton) Spruit, geb. 23 febr. 1899.
2. Cornelis Maria (Cor) Spruit, geb. 23 febr. 1899.
3. Antoniat Adrianus (Anton) Spruit, geb. Haastrecht 16 maart 1900, † ald. 31 okt. 1916.
4. Cornelis Johannes (Cor), volgt XIad.
5. Maria Petronella (Marie) Spruit, geb. Haastrecht 13 aug. 1902, † 5 dec. 1960, tr. Adrianus Gerardus (Arie) van Jaarsveld, geb. Snelrewaard 10 jan. 1900, † Oudewater 11 juni 1985.
6. Johannes Maria (Hannis), volgt XIae.
7. Adrianus Johannes (Adriaan), volgt XIaf.
8. Florius Martinus (Floor), volgt XIag.
9. Anthonia Gijsbertha (Toos) Spruit, geb. Haastrecht 13 mei 1907, † 1993, tr. Leonardus (Leen) Verhoef, † 1975.
10. Adriana Maria (Jaantje) Spruit, geb. Haastrecht 15 aug. 1908, Boerin, † Utrecht 13 febr. 1947, tr. Adrianus Stephanus van Vliet.
11. Anthonius Theodorus (Theo), volgt XIah.
12. Petronella Grancisca (Petra) Spruit, geb. Haastrecht 4 okt. 1912, † ald. 30 maart 1919.
13. Wilhelmina Johanna (Mien) Spruit, tr. Dirk Vergeer, zn. van Leonard en Elizabeth de Boer.
14. Antonius Adrianus (Antoon), volgt XIai.
15. Gijs, volgt XIaj.

XIad. Cornelis Johannes (Cor) Spruit, geb. Haastrecht 28 april 1901, Veehouder, † 25 febr. 1977, tr. Laagnieuwkoop 16 mei 1924 Gijsbertha (Bertha) Verhoef, † 14 sept. 1983, dr. van Hendrik en Maria Streng.
Uit dit huwelijk:
1. Cor Spruit.
2. Arie, volgt XIIaj.
3. Hein, volgt XIIak.
4. Agatha Spruit, tr. Bertus van den IJssel.
5. Jan, volgt XIIal.
6. Zoon.
7. Riet Spruit, tr. Leen van der Laan.
8. Cor Spruit.

XIIaj. Arie Spruit, tr. Riet - Ria van Ruiten.
Uit dit huwelijk:
1. Betty Spruit, tr. Frank Pitts.
2. Pauline Spruit, tr. Mike Johnson.
3. Dianne (Maria) Spruit, tr. 1e Matt Nissen; tr. 2e Mike Ryan.
4. Carol Spruit, tr. Robert Cizek.
5. Neil, volgt XIIIs.
6. Nancy Spruit, tr. Tim Fitzhugh.
7. Angie Spruit.

XIIIs. Neil Spruit, tr. Missy Smithson.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Spruit.
2. Isabella Spruit.
3. Jackson Spruit.

XIIak. Hein Spruit, tr. Bep Houdijk.
Uit dit huwelijk:
1. Cor, volgt XIIIt.
2. Berry, volgt XIIIu.
3. Wim, volgt XIIIv.
4. Marga Spruit, tr. Chris Tanamal.
5. Ria Spruit, tr. Wim Klever.
6. Anja Spruit, tr. Wim Sluis.

XIIIt. Cor Spruit, tr. Tineke de Mik.
Uit dit huwelijk:
1. Lisanne Spruit.
2. Yolanda Spruit.
3. Eline Spruit.

XIIIu. Berry Spruit, tr. N.N. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Nourdin Spruit.
2. Younes Spruit.

XIIIv. Wim Spruit, tr. Yvonne Broer.
Uit dit huwelijk:
1. Lianne Spruit.
2. Jennie Spruit.
3. Yannick Spruit.

XIIal. Jan Spruit, tr. Sjaan Verkley.
Uit dit huwelijk:
1. Jane Spruit, tr. Lyall Levere.
2. Betty Spruit, tr. N.N. N.N..
3. Neil, volgt XIIIw.
4. Maggie Spruit.
5. Joe, volgt XIIIx.
6. Marie Spruit, tr. Doug Thompson.
7. Hanry Spruit.
8. Janet Spruit, tr. N.N. Fraser.
9. Tony, volgt XIIIy.
10. Johnny Spruit.

XIIIw. Neil Spruit, tr. Sherry Mowat.
Uit dit huwelijk:
1. Keil Spruit.
2. Kayla Spruit.
3. Kory Spruit.

XIIIx. Joe Spruit, tr. Katty Fraser.
Uit dit huwelijk:
1. Matthey Spruit.
2. Geoffrey Spruit.

XIIIy. Tony Spruit, tr. Shelly Womat.
Uit dit huwelijk:
1. Amanda Spruit.
2. Ashley Spruit.
3. Kirsten Spruit.
4. Kees Spruit.

XIae. Johannes Maria (Hannis) Spruit, geb. Haastrecht 15 aug. 1903, Veehouder, † Kamerik 3 april 1988, tr. Harmelen 29 april 1927 Anna Maria Hendrika (Anna) van Leeuwen, geb. Kamerik 23 april 1901, † ald. 18 sept. 1992, dr. van Wilhelmus en Anna Maria van Schaik.
Uit dit huwelijk:
1. Agatha Johanna (Agatha) Spruit, tr. Johan van Zuijlen.
2. Annie Spruit, tr. Wim Hoogland.
3. Arie, volgt XIIam.
4. Mien Spruit, tr. Wim van Schaik.
5. Stefanie Spruit, tr. Jan Overbeek.
6. Wim Spruit, tr. Riet van Kieboom.

XIIam. Arie Spruit, tr. Agnes Streng.
Uit dit huwelijk:
1. Anny Spruit, tr. Cees Bouwman.
2. Bert, volgt XIIIz.
3. Johan, volgt XIIIaa.
4. Adrie, volgt XIIIab.
5. Martien, volgt XIIIac.
6. Wim, volgt XIIIad.
7. Mariet Spruit, tr. Dick Laan.
8. Jolanda Spruit, tr. Adrie van Vliet.
9. Marion Spruit, tr. Jan Vergeer.

XIIIz. Bert Spruit, tr. Door N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Robert Spruit.
2. Christa Spruit.

XIIIaa. Johan Spruit, tr. Henny Spruit.
Uit dit huwelijk:
1. Cora Spruit.
2. Arno Spruit.
3. Sander Spruit.
4. Martijn Spruit.

XIIIab. Adrie Spruit, tr. Alie Klever.
Uit dit huwelijk:
1. Peter Spruit.
2. Rudi Spruit.
3. Paulien Spruit.
4. Maria Theodora (Mieke) Spruit.

XIIIac. Martien Spruit, tr. Toos N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Marian Spruit.
2. Susan Spruit.
3. Sandra Spruit.

XIIIad. Wim Spruit, tr. Marga N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Bianca Spruit.
2. John Spruit.
3. Michelle Spruit.

XIaf. Adrianus Johannes (Adriaan) Spruit, geb. Haastrecht 15 sept. 1904, Veehouder, † Woerden 2 dec. 1980, tr. Benschop 26 aug. 1937 Hendrika Antonia (Rika) Klever, geb. Benschop 31 okt. 1911, † IJsselstein 24 juni 2000, dr. van Cornelis en Agatha Verburg.
Uit dit huwelijk:
1. Agatha Helena (Lily) Spruit, tr. Guustaaf Derrer.
2. Adriana Maria (Adriane) Spruit, tr. Zeger Kastelein.
3. Cornelis Maria (Kees) Spruit.
4. Cornelia Maria (Cora) Spruit, tr. Quirinus Nicolaas Gerardus (Rien) Heinsbroek, zn. van Cornelis en Petronella Johanna Blonk.
5. Antonia Hendrika (Tamara) Spruit, tr. Wim van Gorkum.

XIag. Florius Martinus (Floor) Spruit, geb. Haastrecht 30 dec. 1905, Veehouder, † Oudewater 17 aug. 1977, tr. Reeuwijk 22 febr. 1933 Ermalindes Johanna (Lien) Vergeer, geb. Reeuwijk 26 juni 1910, † Oudewater 11 juni 1991.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Stephany (Adrie) Spruit, tr. Hendrikus Gerardus van Vliet.
2. E.M. (Els) Spruit, tr. J.C.P. (Joop) Scholman.
3. Leonardus Theodorus (Leo), volgt XIIan.
4. A.M. (Agatha) Spruit, tr. A.J. (Swiet) Boere.
5. Maria Antonia (Riet) Spruit, tr. Jan Boere, zn. van Jacobus Anthonius en Maria Theodora Miltenburg.
6. Adrianus Johannes (Arie), volgt XIIao.
7. Theodorus Cornelis Spruit, geb. juli 1940, † Oudewater 17 april 1941.
8. Theodorus Johannes Spruit, geb. Willeskop 7 dec. 1941, † ald. 9 dec. 1941.
9. Theodorus Johannes (Theo), volgt XIIap.
10. Ermelindes Cornelia (Erma) Spruit, tr. Leonardus Everardus (Leo) Broekhuyse.
11. Florentius Theodorus (Floor), volgt XIIaq.
12. Cornelis Gijsbertus (Cor) Spruit, tr. Wilhelmina Antonia Maria (Helma) van Schaik, dr. van Cornelis Hermanus en ņntonia Gerarda Maria van Sijl.
13. Johannes Cornelis (Jan), volgt XIIar.
14. Margaretha Adriana Maria (Grea) Spruit, tr. Cornelis Gijsbertus Adrianus (Cor) Peek, zn. van Everardus Cornelis en Geertruida Vendrig.

XIIan. Leonardus Theodorus (Leo) Spruit, tr. Cornelia Hendrika (Corrie) de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Ermelinda Margaretha Adriana (Erma) Spruit, tr. Jan Balk.
2. Margaretha Maria Ermelinda (Margo) Spruit, tr. Theodoor van de Kooi.
3. Floris Hendrikus Theodorus (Fred) Spruit.
4. Cornelia Johanna Agatha (Caria) Spruit.

XIIao. Adrianus Johannes (Arie) Spruit, tr. Anthonia Johanna Maria Hogeboom, dr. van Antonius Marinus en Wilhelmina Anthonia Johanna Vendrig.
Uit dit huwelijk:
1. Ermelindes Wilhelmina Agatha (Linda) Spruit, tr. Arno Rijnsburger.
2. Wilhelmina Ermelindes Thedora (Helma) Spruit, tr. Daan Noort.
3. Floris Antonius Thedorus (Richard), volgt XIIIae.

XIIIae. Floris Antonius Thedorus (Richard) Spruit, tr. Monica Patricia van der Boor, dr. van Henk en Plonie Heinsbroek.
Uit dit huwelijk:
Megan Amber Spruit.

XIIap. Theodorus Johannes (Theo) Spruit, tr. Wilhelmina Alida Maria (Mia) Oosterwijk, dr. van Wilhelmus en Hendrika Huberta Roeieveld.
Uit dit huwelijk:
1. Ermelindes Petronella Adriana (Petra) Spruit, tr. Bert Vernooij.
2. Theodora Hendrika Maria (Thera) Spruit, tr. Adrie Navis.

XIIaq. Florentius Theodorus (Floor) Spruit, tr. Alida Getruda Frederika (Lida) van Breukelen.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Florentius (Mattieu) Spruit.
2. Frederikus Eduardus (Edwin), volgt XIIIaf.
3. Maria Alida Anna (Mariska) Spruit, tr. Hendrikus Arianus (Harry) Vergeer.
4. Alexandra Johanna (Sandra) Spruit.

XIIIaf. Frederikus Eduardus (Edwin) Spruit, tr. Sandra Smorenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Melissa Adriana Spruit.
2. Jessica Spruit.

XIIar. Johannes Cornelis (Jan) Spruit, tr. Gijsberta Maria (Bets) van Rooyen, dr. van Nico en Gerarda Hendrika Stolwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Florentius Johannes Mattheus (Rene), volgt XIIIag.
2. Louis Spruit.
3. Michael Gerardus Johannes (Michel) Spruit.
4. Stefanus Antonius Franciscus (Stefan) Spruit.

XIIIag. Florentius Johannes Mattheus (Rene) Spruit, tr. Maria Geertruida Cornelia (Maria) Peeters.
Uit dit huwelijk:
Vincentius Lucas Joachim (Vincent) Spruit.

XIah. Anthonius Theodorus (Theo) Spruit, geb. Haastrecht 26 okt. 1910, Veehouder, † Haastrecht 17 dec. 1989, tr. Oudewater 6 mei 1936 Clementia Alida (Mens) Baars, geb. Papekop 17 sept. 1912, † Oudewater 28 aug. 2003.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Stephanus (Arie), volgt XIIas.
2. Theodorus Wilhelmus (Theo), volgt XIIat.
3. Agatha Maria (Agaath) Spruit, tr. Gerard Vendrig.
4. Wilhelmus Nicolaas (Wim), volgt XIIau.
5. Cornelius Joannes (Cor) Spruit.
6. Antonius Arnoldus (Anton) Spruit.
7. Cornelius Joannes (Cock), volgt XIIav.
8. Hermanus Gijsbertus (Herman), volgt XIIaw.
9. Wilhelmina Maria (Wil) Spruit, tr. Hans Stelling.
10. Antonius Arnoldus Maria (Ton), volgt XIIax.

XIIas. Adrianus Stephanus (Arie) Spruit, tr. Dorien de Wit.
Uit dit huwelijk:
1. Ton, volgt XIIIah.
2. Mark, volgt XIIIai.

XIIIah. Ton Spruit, tr. Dorette Zweere.
Uit dit huwelijk:
Didi Spruit.

XIIIai. Mark Spruit, tr. Marga Hoogvliet.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Spruit.
2. Eline Julia Aleida (Eline) Spruit.

XIIat. Theodorus Wilhelmus (Theo) Spruit, tr. 1e Theresia (Trees) Segers; tr. 2e Joke Benard.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arthur, volgt XIIIaj.
2. Anton, volgt XIIIak.

XIIIaj. Arthur Spruit, tr. Marja de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Spruit.
2. Patrick Spruit.
3. Jessica Spruit.

XIIIak. Anton Spruit, tr. Sanneke Schellart.
Uit dit huwelijk:
Mio Davi Spruit.

XIIau. Wilhelmus Nicolaas (Wim) Spruit, tr. Dinie Kats.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Gerardus Maria (Theo) Spruit.
2. Hubertus Cornelis maria (Bernard), volgt XIIIal.
3. Maria Margaretha (Marjo) Spruit, tr. Ramon Jansen, zn. van Johannes Cornelis Wilhelmus (Hans) en Wilmintjer Francisca (Wil) Plateringen.
4. Alida Theresia Maria (Linda) Spruit, tr. Gijsbertus Ricardus (Rijk) Balthus, zn. van Wouter en Anna Engelina Cornelia (Ans) Wijnbergen.
5. Nicolaas Wilhelmus Arnoldus (Nico) Spruit, geb. Haastrecht 3 maart 1977, † ald. 18 mei 1979.
6. Diana Maria (Diana) Spruit.

XIIIal. Hubertus Cornelis maria (Bernard) Spruit, tr. Johanna Louise Antonia (Astrid) Korthout, dr. van Jan en Gerda Snoeren.
Uit dit huwelijk:
Johannes Wilhelmus (Ricaedo) Spruit.

XIIav. Cornelius Joannes (Cock) Spruit, tr. Bets van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Arjan Spruit, tr. Marianne Romijn.
2. Edwin Spruit.
3. MariŽlle Spruit.

XIIaw. Hermanus Gijsbertus (Herman) Spruit, tr. Hendrika Cornelia Maria (Henny) Wubben, dr. van Hendricus en Hendrika Johanna van der Salm.
Uit dit huwelijk:
1. Terry, volgt XIIIam.
2. Eric, volgt XIIIan.
3. Walter Gerardus maria (Walter) Spruit.

XIIIam. Terry Spruit, tr. Trudy de Gans.
Uit dit huwelijk:
1. Daan Spruit.
2. Beau Spruit.

XIIIan. Eric Spruit, tr. Margot Noordam.
Uit dit huwelijk:
Joost Gerben Jelte Spruit, geb. 4 sept. 2002.

XIIax. Antonius Arnoldus Maria (Ton) Spruit, tr. Tineke van Engelen.
Uit dit huwelijk:
1. Femke Maria (Femke) Spruit, tr. Willem Jan Nicolaas (Martijn) Jansen, zn. van Jan en Betty den Heeten.
2. Saskia Maria (Saskia) Spruit, tr. Niels Groen in ’t Woudenberg.

XIai. Antonius Adrianus (Antoon) Spruit, geb. 24 dec. 1916, † Oudewater 4 dec. 2001, tr. 1e Cornelia Vergeer; tr. 2e Catharina Maria (Toos) Ebskamp, † 3 jan. 2008.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arie, volgt XIIay.
2. Leen, volgt XIIaz.
3. Kees, volgt XIIba.
4. Dirk, volgt XIIbb.
5. Agatha Spruit, tr. Jan Steenbergen.
6. Elly Spruit, tr. Jan van Leeuwen.
7. Ria, volgt XIIbc.
8. Erma Spruit, tr. Jan van den Berg.
9. Hans, volgt XIIbd.
10. Ton, volgt XIIbe.

XIIay. Arie Spruit, tr. Corrie Mouris.
Uit dit huwelijk:
1. Corina Spruit, tr. Maarten Littel.
2. Marco, volgt XIIIao.
3. Anoeska Spruit, tr. Jan Teunis van Herk.

XIIIao. Marco Spruit, tr. Ester Vurens.
Uit dit huwelijk:
Leane Spruit.

XIIaz. Leen Spruit, tr. Jenny de Ligt.
Uit dit huwelijk:
Stefan Spruit.

XIIba. Kees Spruit, tr. Leni van Diemen.
Uit dit huwelijk:
1. Arthus Spruit.
2. Jacelien Spruit, tr. Onno Dijkveld Stol.

XIIbb. Dirk Spruit, tr. Gerda Mayenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Joke Spruit.
2. Peter Spruit.

XIIbc. Ria Spruit, tr. Henny Spruijt.
Uit dit huwelijk:
1. Hedwick Spruit.
2. Ferry Spruit.
3. Debby Spruit, tr. Ron de Ruiter.

XIIbd. Hans Spruit, tr. Resy Kemp.
Uit dit huwelijk:
1. Marjolein Spruit.
2. Martijn Spruit.

XIIbe. Ton Spruit, tr. Trudi van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Alex Spruit.
2. Sandra Spruit.

XIaj. Gijs Spruit, tr. Door Wittenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt XIIbf.
2. Sjaan Spruit.
3. Dicky Spruit.
4. Ria Spruit, tr. Hans Kops.
5. Henk, volgt XIIbg.
6. Henk Spruit.
7. Dick Spruit.
8. Nel Spruit, tr. Wim Verwoers.
9. Bep Spruit, tr. Kees Peek.
10. Agaat Spruit, tr. Jeroen Johannes Gijsbertus (Theo) Vink.
11. Thea Spruit, tr. Jaapje van Doorn.
12. Margretha Maria (Greet) Spruit, tr. Pieter Albertus (Piet) van der Neut, zn. van Pieter en Adriana Beijeman.

XIIbf. Arie Spruit, tr. Trees van Galen.
Uit dit huwelijk:
1. Erwin Spruit.
2. Peter Spruit.

XIIbg. Henk Spruit, tr. Alie Roelofsen.
Uit dit huwelijk:
1. Edith Spruijt.
2. Judith Spruit.
3. Ferry Spruit.
4. Marcel Spruit.

Xr. Johannes Gijsbertus Spruit, geb. 1870, † Lopik 10 okt. 1937, tr. Helena Maria Kool(mees).
Uit dit huwelijk:
1. Anthonia Petronella Spruit, geb. Lopik 2 febr. 1905, † 2 juli 1968, tr. Lopik 11 febr. 1931 Johannes van Kats, geb. Willege Langerak 13 mei 1902, † 3 mei 1974, zn. van Cornelis en Maria Straver.
2. Wilhelmina Anthonia Spruit, geb. 1914, † Lopik 23 april 1918.

Xs. Wiero Anthonius (Wier) Spruijt, geb. Haastrecht 1872, † Veldhuizen 19 sept. 1943, tr. Harmelen 26 okt. 1900 Catharina van Schaik, geb. Harmelen 1880, † Veldhuizen 17 mei 1941, dr. van Dirk en Anna Maria Knijff.
Uit dit huwelijk:
1. Theodora Antonia Spruit, geb. Veldhuizen 11 okt. 1901, † Kamerik 26 juni 1942, tr. Veldhuizen 27 april 1923 Theodorus van Rossum, geb. Kamerik 1890, zn. van Cornelis en Aaltje den Bruijnen.
2. Antonia Maria Spruit, geb. Veldhuizen 1903, tr. Veldhuizen 16 mei 1930 Simon Albertus Oostveen, zn. van Petrus en Agatha van Hienen.
3. Levenloze zoon, geb. Veldhuizen 6 juni 1906.
4. Levenloze dochter, geb. Veldhuizen 20 jan. 1907.
5. Cornelis Johannes Spruijt, geb. Veldhuizen 23 jan. 1915, † ald. 25 jan. 1915.
6. Levenloze dochter, geb. Veldhuizen 18 febr. 1916.
7. Levenloze zoon, geb. Veldhuizen 3 april 1917.

VIII-l. Gerrit Spruijt, geb. 1 juli 1782, † Benschop 22 nov. 1831, tr. Benschop 25 april 1822 Maria van der Linden, geb. IJsselstein 1801, † Benschop 1 dec. 1831, dr. van Gerrit en Christina van Geenen.
Uit dit huwelijk:
1. Werenfridus (Wier) Spruijt, geb. Benschop 11 aug. 1823, Arbeider, tr. Oudewater 15 okt. 1863 Maria van Miltenburg, geb. 1821, † Oudewater 14 maart 1886, dr. van Gerrit en Aaltje Oostrum en gesch. echtg. van Antonius Vermeulen.
2. Geertruij Spruijt, geb. Benschop 16 dec. 1824, † ald. 9 mei 1826.
3. Christina Spruijt, geb. Benschop 26 dec. 1826, † ald. 17 maart 1827.
4. Teuntje Spruijt, geb. Benschop 30 nov. 1828, † ald. 31 jan. 1829.
5. Christina Spruijt, geb. Benschop 30 nov. 1828, † ald. 16 maart 1827.

VIIIm. Anthonius (Teunis) - Antonie Spruit, geb. Haastrecht 10 jan. 1785, † Alphen 16 dec. 1856, tr. Haastrecht 25 febr. 1813 Johanna van der Kleij, geb. Hekendorp 1790, † Alphen 6 okt. 1864, dr. van Maarten en Aaltje Beusecom.
Uit dit huwelijk:
1. Geertrui - Geertje - Geertrude Spruit, geb. Aarlanderveen 24 april 1814, † Waddinxveen 5 jan. 1898, tr. 1e Johannes (Jan) Okkerse, geb. Hazerswoude 4 nov. 1813, † Waddinxveen 3 sept. 1884, zn. van Joannes Ockerse en Margje Mourits; tr. 2e Hazerswoude 1 nov. 1839 Dirk Verheul, geb. 1810, † Hazerswoude 13 sept. 1838, zn. van Aalbert en Geertrui Snoek.
2. Willem Spruit, geb. Aarlanderveen 11 aug. 1817.
3. Bartholomeus Spruit, geb. Aarlanderveen 16 febr. 1820, † ald. 3 maart 1820.
4. Wiero Spruit, geb. Aarlanderveen 6 mei 1821, † Alphen 18 maart 1845.
5. Jacobus Spruit, geb. Aarlanderveen 21 aug. 1822.
6. Adrianus, volgt IXu.
7. Alida Spruit, geb. Aarlanderveen 19 april 1824.
8. Alida Spruijt, geb. Aarlanderveen 20 juli 1825, † Gouda 24 dec. 1915, tr. Alphen 4 april 1856 Johannes Wijsbrug, geb. Oudshoorn 26 juni 1822, zn. van Joseph Wijsburg en Geertke Groep.
9. Maria Spruijt, geb. Aarlanderveen 1 juni 1828, tr. Alphen 23 jan. 1852 Willem Slootweg, geb. Alphen 1842, † ald. 10 juli 1883, zn. van Adrianus en Neeltje van Rhijn.
10. Antonius, volgt IXv.

IXu. Adrianus Spruit, geb. Aarlanderveen 21 aug. 1822, † Alphen 19 mei 1890, tr. Zwammerdam 19 mei 1859 Lena Klein, geb. Zevenhoven 15 nov. 1829, † Amsterdam 3 dec. 1896, dr. van Mattheus en Stijntje Bezuijen.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonie, volgt Xt.
2. Christina Spruit, geb. Ter Aar 30 mei 1861.
3. Mattheus Spruit, geb. Alphen aan den Rijn 1864, † ald. 1 nov. 1864.
4. Mattheus Spruit, geb. Alphen aan den Rijn 1866, tr. Johanna Vreeken, geb. Haarlemmermeer 1865, dr. van Pieter en Johanna Oostenbroek.
5. Johannes Spruit, geb. Oudshoorn 28 maart 1870.
6. Cornelia Spruit, geb. Alphen aan den Rijn 1878, † ald. 10 aug. 1878.

Xt. Anthonie Spruijt, geb. Alpen 18 maart 1860, Hoefsmid, tr. Den Haag 5 juni 1889 Alida van Zwieteren, geb. Schipluiden 20 okt. 1865, † Rotterdam 5 juni 1939.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Petronella Spruijt, geb. Rotterdam 3 april 1890.
2. Theodorus Johannes Spruijt, geb. Rotterdam 20 sept. 1891.
3. Catharina Wilhelmina Spruijt, geb. Rotterdam 2 maart 1893.
4. Adrianus Johannes Spruijt, geb. Rotterdam 21 aug. 1894.
5. Hendricus Engelbertus Spruijt, volgt XIak.
6. Christina Spruijt, geb. Rotterdam 28 jan. 1897.
7. Maria Adriana Josephina Spruijt, geb. Rotterdam 16 maart 1899.
8. Theodorus Spruijt, geb. Rotterdam 6 febr. 1900.
9. Johannes Spruijt, geb. Rotterdam 16 febr. 1901.
10. Johanna Catharina Spruijt, geb. Rotterdam 30 juni 1902.
11. Anthonie Spruijt, geb. Rotterdam 15 jan. 1905.
12. Johannes Hendrikus Spruijt, geb. Rotterdam 25 juli 1906.

XIak. Hendricus Engelbertus Spruijt Spruijt, geb. Rotterdam 29 dec. 1895, Schoenmaker, tr. Rotterdam 28 april 1920 Francina Groen, geb. 1901, dr. van Frans en Aagje Vogel. [Rotterdam 1933-]
Uit dit huwelijk:
1. Anthonie Spruijt.
2. Aagje Spruijt.
3. Alida Spruijt.
4. Francina Spruijt.
5. Wilhelmina Johanna Spruijt.
6. Frans, volgt XIIbh.
7. Johanna Spruijt.
8. Margaretha Spruijt.

XIIbh. Frans Spruijt, tr. Hendrika Olthof, geb. Rotterdam 28 mei 1935, † ald. 14 maart 2009, dr. van Hendrik en Franziska Marquart; zij hertr. Johannes Frederik Groen.
Zijn kind:
1. Kind.
Uit het huwelijk:
2. Stephan, volgt XIIIap.

XIIIap. Stephan Spruijt, tr. Mildred Cornelia de Jong.
Uit dit huwelijk:
Chrissy Spruijt, tr. Sergej van den Heuvel.

IXv. Antonius Spruijt, geb. Aarlanderveen 6 april 1831, Scheepmaker, † Alphen 19 mei 1890, tr. Ter Aar 27 mei 1864 Petronella Wiltenburg, geb. Alphen aan den Rijn 7 okt. 1832, dr. van Jacobus en Anna Groeneveld.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Spruijt, geb. Ter Aar 2 april 1865.
2. Anna Spruijt, geb. Ter Aar 2 sept. 1867.
3. Antje Cornelia Spruijt, geb. Ter Aar 18 juli 1869.
4. Antonius Spruijt, geb. Ter Aar 30 jan. 1871.
5. Jacobus Johannes Spruijt, geb. Ter Aar 23 juni 1872.

VIIIn. Nicolaas (Klaas) Spruijt, ged. Oudewater 31 dec. 1788, † Haastrecht 16 juli 1845, tr. Stein 4 dec. 1823 Elizabeth (Lijsje - Sijsje) Compier, ged. Oudewater 1 maart 1793, † Kamerik Houtdijken 28 juni 1841, dr. van Cornelis en Geertruij Pols.
Uit dit huwelijk:
1. Wierd Spruijt, geb. 1826, † Gouda 28 mei 1850.
2. Geertrui Spruijt, geb. 1828, † Kamerik 16 mei 1836.
3. Cornelis, volgt IXw.
4. Geertrui Spruijt, geb. Kamerik 17 sept. 1830, † ald. 30 sept. 1830.
5. Arie Spruijt, geb. Kamerik Houtdijken 22 sept. 1831, † ald. 4 okt. 1843.
6. Johannes Spruijt, geb. Kamerik Houtdijken 18 febr. 1833, † Kamerik 21 febr. 1836.
7. Hendrik, volgt IXx.
8. Geertrui(da) Spruit, geb. Kamerik Houtdijken 24 maart 1836, † Benschop 23 jan. 1890, tr. Johannes Jongbloed, geb. 1824, † Montfoort 11 juni 1906, zn. van Jan en Johanna Kortekaas; hij hertr. Helena van Galen.

IXw. Cornelis Spruijt, geb. Kamerik Houtdijken 30 jan. 1829, † Oudewater 27 april 1893, tr. 1e Papekop 12 nov. 1862 Maria van Lieshout, geb. Berkenwoude 1831; tr. 2e Lopik 30 sept. 1865 Maria van Vliet, geb. Lopik 1834, † Willige Langerak 18 maart 1916, dr. van Johannes en Lena Boeren.
Uit het eerste huwelijk:
Liesebeth Maria Spruijt, geb. Papekop 2 sept. 1863, † ald. 19 okt. 1886, tr. Papekop 19 juni 1885 Adrianus van Zuijlen, geb. Hoenkoop 6 aug. 1849, Veehouder, † Vleuten 31 mei 1935, zn. van Jacobus en Cornelia Bon; hij hertr. Papekop 27 jan. 1893 Johanna van der Meer.

IXx. Hendrik Spruijt, geb. Kamerik Houtdijken 12 jan. 1835, Koetsier, † Hoenkoop 23 juni 1903, tr. Haastrecht 22 mei 1868 Pieternella - Petronella de Lange, geb. Haastrecht 1848, † Utrecht 23 dec. 1908, dr. van Albertus en Cornelia de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Spruijt, geb. Oudewater 1 maart 1869, † ald. 23 maart 1869.
2. Cornelis Spruit, geb. Jaarsveld 1870, † Benschop 3 febr. 1943, tr. Benschop 14 juni 1900 Cornelia van Rooijen, geb. Benschop 1859, † ald. 5 juni 1940, dr. van Martinus en Lucia van Beek.
3. Adrianus, volgt Xu.
4. Elisabeth Spruit, geb. 1882, † Jutphaas 15 nov. 1905.

Xu. Adrianus Spruijt, geb. Haastrecht 1877, tr. 1e Reeuwijk 3 mei 1901 Maria Blommenstein, geb. Reeuwijk 1872, dr. van Johannes en Wilhelmina Mourits; tr. 2e Heteren 25 juni 1908 Christina Peters, geb. Heteren 1885, dr. van Jan en Willemina Antonia Bos.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Spruijt, geb. Haastrecht 1903, tr. Bodegraven 19 april 1928 Maria Anna Vernooij, geb. Bodegraven 1907, dr. van Arie en Anna Maria Cornelia Miltenburg.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johannes Wilhelmus Spruijt, geb. Hees okt. 1911, † Nijmegen 12 nov. 1911.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 24 nov. 2012 10:42
Bestand D:\Aldfaer\Veilgheidskopieen\Spruijt